Informatie-avond 4 september reconstructie Sint Cornelisstraat

Publicatiedatum: Woensdag 30 augustus 2023

 

Herhaling - ter herinnering - tot maandag 4 september!

Inwoners van Vortum-Mullem,

Zoals u allen weet wordt de herinrichting van de Sint Cornelisstraat voorbereid. Het plan is om dat in de 1e helft van 2024 concreet te laten plaatsvinden. De plannen daarvoor, met input vanuit ons dorp, zijn daarvoor inmiddels zover klaar dat ze gedeeld kunnen worden met ons als inwoners van Vortum-Mullem. Het gaat om wegdekvervanging, verkeersveiligheid verbeteren en ook een 'groenere' inrichting van de Sint Cornelisstraat.

Op 4 september willen we de plannen zoals die nu liggen, delen en bespreken met u allen; dat is dus concreet de reconstructie van de hele Sint Cornelisstraat alsook de herinrichting van het plein voor MFA KNILLUS. De avond zal wordt ingevuld met een korter plenair gedeelte en daarna sessies in kleinere groepen om in detail naar e.e.a. te kijken en feedback te geven. De tekeningen zijn nog niet 100% definitief. Aanwezig zullen zijn een afvaardiging van gemeente en waterschap en natuurlijk DORA- en commissie-leden.

Wat ons betreft een belangrijke avond, dus wij nodigen u allen van harte uit en hopen op een hoge opkomst op 4 september zodat er uiteindelijk het best denkbare plan komt te liggen.

De avond zal beginnen om 20.00 uur in "KNILLUS"

Namens DORA en werkgroep Reconstructie Sint Cornelisstraat

PS1; in de bijlage de brief/uitnodiging zoals die door de gemeente aan de direct betrokken bewoners werd verstuurd. Voor de goede orde; alle inwoners van Vortum-Mullem zijn van harte welkom op maandag 4 september.

PS2; deze bijeenkomst vervangt de normale DORA-vergadering voor de maand september.

Geplaatst door: Maarten Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: