Werkgroepen

De dorpsraad wordt actief ondersteund door de volgende werkgroepen:
 

 1. Infrastructuur
  Het in kaart brengen en verbeteren van de infrastructuur in en rondom Vortum-Mullem. Actueel op dit moment is de reconstructie van de Sint Cornelisstaat.
  Aanspreekpunt: Dora Vortum Mullem
  Werkgroep: Greetje de Vries, Maarten Ebben, Guido Stevens
   
 2. Wonen
  Contact onderhouden met gemeente m.b.t. zaken wonen in Vortum-Mullem.
  Coördinatie van mogelijkheden wat betreft bouwen.
  Aanspreekpunt Wonen: Guido Stevens
  Werkgroep: Maarten Ebben, Koos van Bree, Guido Stevens,
   
 3. Recreatie en Toerisme
  Verbeteren van de de PR in Vortum-Mullem en Vortum-Mullem een positieve uitstraling naar buiten geven.
  Aanspreekpunt: Erik Willems
  Werkgroep: Erik Willems, nieuwe leden gezocht!
   
 4. MFA KNILLUS
  Beheer en organisatie van MFA KNILLUS
  Aanspreekpunt; Maarten Ebben
  Werkgroep: Bestuur MFA KNILLUS
   
 5. Zorg en welzijn
  Werkgroep is aanspreekpunt voor ouderen met vragen over o.a. zorg/welzijn.
  Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Hulp verlenen aan ouderen.
  Organiseren van het huiskamerproject
  Aanspreekpunt: Wilhelmien Roelofs
  Werkgroep: Henk Broeren, Linda van Raaij, Tiny Lamers
   
 6. Welkom
  De werkgroep Welkom zorgt ervoor dat mensen die nieuw in ons dorp komen wonen een welkom/informatie pakket krijgen met informatie over Vortum-Mullem
  Aanspreekpunt: Inge Thielen
  Werkgroep: Ilona van Creij, Inge Thielen
   
 7. Website
  Ondersteuning voor gebruikers van de website www.vortum-mullem.info
  Aanspreekpunt: Geert van Raaij
   
 8. Kermis
  Organiseren van de activiteiten rondom de kermis
  Aanspreekpunt: Pedro Lamers
  Werkgroep: Lino Litjens, Mark Martens, Jan Broeder, Patrick Dinnesen,  John Ebben, Geert van Raaij
   
 9. Koningsdag
  Organiseren van de jaarlijkse Koningsdag
  Aanspreekpunt: Suzanne Jakobs
  Werkgroep: Jolanda Brienen, Linda van Gaal, Monique van Kempen, Manuela van Bree
   
 10. AED
  Coördineren van de werkzaamheden rondom de AED
  Aanspreekpunt: Ligi Hermans
   
 11. Kerstverlichting
  Ophangen van de kerstverlichting in de periode voor kerstmis
  Aanspreekpunt: Jan Hendriks
   
 12. Collecte Goede Doelen
  Coördineren van de ‘Goede doelen week’ die jaarlijks plaatsvindt
  Aanspreekpunt: Petra Broeder
  Werkgroep: Karin Deenen, Gerdien Denen, Anja Martens, Anja van de Bosch, Marianne Broeder.
   
 13. Groen
  Onderhoud van het park bij Knillus en water geven van de plantenbakken op het kerkplein
  Aanspreekpunt: John Ebben
  Werkgroep: Math Swinkels, John Ebben, Teun Nabuurs                                                    
 14. Dorpsblad
  Maandelijks maken en uitbrengen van het dorpsblad
  Aanspreekpunt: Marjan Jakobs, Maria van Duren
   
 15. Sportveld
  Beheer van het sportveld en aanspreekpunt voor zaken aangaande het sportveld
  Aanspreekpunt: Peter van Bree
   
 16. Buurtpreventie
  Beheren van de buurtpreventieapp
  Aanspreekpunt: Claudia Ebbers, Maarten Ebben en Peter van Bree
   
 17. BSSA en Peuterspeelzaal
  Info en pr omtrent de school en peuterspeelzaal
  Aanspreekpunt: Maarten Ebben
  Werkgroep: Jan Broeder, Linda Peeters, Suzanne Jakobs, Nieky Ruis
   
 18. Licht op Vortum-Mullem
  Het leefbaar houden van Vortum-Mullem voor de jeugd
  Aanspreekpunt: Nieky Ruis
  Werkgroep: Guido Stevens, Jordi Reinders, Lino Litjens, Stef van Mullekom
   
 19. Sinterklaas
  Het organiseren van het jaarlijks sinterklaasfeest
  Aanspreekpunt: Ineke van de Groes
  Werkgroep: Jeanette Ermers, Gonny Schuurmans, Manuela van Bree, Suzanne Jakobs
   
 20. St. Maarten
  Organiseren van het jaarlijks St. Maarten feest
  Aanspreekpunt: Maria Ebben
  Werkgroep: Marieke Broeder
   
 21. Heemkunde
  Verzamelen en bewaren van informatie over de geschiedenis van Vortum-Mullem
  Aanspreekpunt: Toon Gerrits
  Werkgroep: Henny de Haas, Erik Willems, Herman van Bree, Tom Janssen, Math Broeren, 

 

Werkgroepen
De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: