Informatie

De Dorpsraad van Vortum-Mullem, ofwel Dora zoals het in de volksmond heet, bestaat uit enthousiaste en betrokken vrijwilligers uit Vortum-Mullem. Met zijn vijven proberen ze de belangen van het dorp zo goed mogelijk te behartigen en zijn ze een brug tussen de gemeente Land van Cuijk en de dorpsbewoners.

Elke eerste maandagavond van de maand houdt de Dora een vergadering waarbij alle dorpsbewoners welkom zijn. Tijdens een bijeenkomst worden actuele zaken besproken en kan iedereen op zo’n avond vragen stellen of opmerkingen plaatsen.

De Dora werkt met diverse werkgroepen, denk hierbij aan b.v. ouderenzorg, wonen, school en welkom. Het totale overzicht van de werkgroepen en de samenstelling van het bestuur vind je terug op deze site. Kom dus gerust eens langs!

 

Dagelijks bestuur:

Voorzitter Peter van Bree
Secretaris Frans Broeder
Penningmeester John Ebben

Leden:

Jan Hendriks
Peter van Raaij
 

Algemeen E-mail adres: dorpsraad@vortum-mullem.info

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: