Inloopbijeenkomst over plannen Sint Jansbeek

Publicatiedatum: Woensdag 21 december 2022

Inloopbijeenkomst over plannen Sint Jansbeek

 

Benieuwd hoe de Sint Jansbeek tussen Vierlingsbeek en de Maas bij Sambeek ingericht gaat worden? De plannen voor de herinrichting liggen vanaf 19 december 2022 ter inzage. Op maandag 9 januari 2023 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om de plannen te bekijken. De inloopbijeenkomst vindt plaats in MFA Knillus in Vortum-Mullem van 16.00 tot 19.30 uur en geeft gelegenheid om vragen te stellen.

Herinrichting Sint Jansbeek

Waterschap Aa en Maas gaat de Sint Jansbeek ontwikkelen tot een meer natuurlijke beek die ook de klimaatextremen beter aan kan. Oftewel: voldoende water in droge perioden en voldoende afvoer van water in natte perioden. De ambitie is om vissen en andere onderwaterdieren die van nature thuishoren in de beek, en vanuit de Maas stroomopwaarts willen zwemmen, een betere leefomgeving te bieden.  Ook wordt er een ecologische verbindingszone gerealiseerd ter hoogte van het dorp Vortum-Mullem. Dit is een natuurstrook langs de beek die meer ruimte geeft voor flora en fauna. In totaal wordt 7 kilometer beek anders ingericht, zal de beek op sommige plaatsen weer gaan meanderen en worden natuurvriendelijke oevers en onderhoudspaden aangelegd. Daar waar mogelijk wordt het onderhoudspad beschikbaar gesteld als wandelpad.

Ter inzage: twee projectplannen

Samen met inwoners en belanghebbenden zijn de afgelopen jaren de kansen en mogelijkheden verkend. Deze input is verwerkt op ontwerptekeningen en samen met de analyses van het waterschap zijn concrete inrichtingsplannen gemaakt. In de periode van 19 december 2022 tot en met 29 januari 2023 liggen er twee ontwerp-projectplannen ter inzage: één voor het buitendijkse traject van de Sint Jansbeek(opent in nieuw venster) (van de dijk bij de Veerweg in Vortum-Mullem tot aan de Maas) en één voor het binnendijkse traject van de Sint Jansbeek(opent in nieuw venster) (van Groeningen tot de dijk bij de Veerweg in Vortum-Mullem). Deze plannen, die op elkaar afgestemd zijn, beschrijven de maatregelen, de nut en noodzaak van de maatregelen en de beoogde effecten op het watersysteem. Meer informatie over de plannen en procedures staat op www.aaenmaas.nl/sintjansbeek. Na de officiële procedures wordt de uitvoering voorbereid. Naar verwachting starten in 2023 de werkzaamheden. In totaal duren de werkzaamheden ongeveer tot eind 2024.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 9 januari 2023 organiseert waterschap Aa en Maas een inloopbijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden om de plannen te bekijken. De inloopbijeenkomst vindt plaats in MFA Knillus in Vortum-Mullem van 16.00 tot 19.30. Leden van het projectteam zijn aanwezig om een toelichting te geven op de plannen en vragen te beantwoorden.

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: