Dorpsraadvergadering 1 november 2021

Publicatiedatum: Maandag 01 november 2021

Notulen dorpsraadvergadering maandag 1 november 2021
 
Locatie: Café KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
OPENING
Peter is afwezig vanwege corona en daarom neemt Frans de taken over en opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Iedereen is gecontroleerd bij binnenkomst via de coronacheck. Frans meldt dat iedereen die interesse heeft om aan te sluiten als bestuurslid zich kan melden.
 
 
WERKGROEPEN
Wonen, St Cornelisstraat
Guido meldt dat het bouwen zeer positief verloopt. Boschakker zit volledig vol en ook de Molenhof verloopt voorspoedig waarbij er op alle kavels of gebouwd wordt of een optie loopt. Guido wil de onder de groep jongeren nog een keer inventariseren welke behoeften er zijn bij deze groep. In de tussentijd loopt er al een plan, maar dit is nog niet concreet. Als dit het geval is zal hij dit nader toelichten. Wat betreft de St. Cornelisstraat is er niets nieuws te melden.
 
Knillus
Vanuit Knillus is te melden dat we weer opgestart zijn na de corona. Onlangs een gebruikersraad gehad met alle gebruikers van Knillus. Er zijn weer veel activiteiten en reserveringen, dus dat ziet er goed uit. Is wel afwachten wat er morgen gemeld wordt tijdens de persconferentie en wat daarvan de gevolgen zijn voor Knillus
 
 
Zorg en Welzijn
Vanuit deze werkgroep meldt Wilhelmien dat ze bezig zijn met verschillende projecten. Een ervan is de duofiets die in Vortum-Mullem komt te staan. Via de nieuwe website die er einde van het jaar komt is het mogelijk om deze fiets te reserveren. Er is een groepje vrijwilligers die zich hebben opgegeven om mee te fietsen als begeleider en de stalling te beheren. Bedoeling is dat de fiets op termijn bij Knillus wordt gestald, voorlopig staat de fiets nog bij buurvrouw Wolters.
De werkgroep is verder benaderd of ze zich willen aansluiten bij Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. De vrijwilligers hebben aangegeven dat ze hier aan mee willen werken. Laatste puntje is dat de werkgroep een aantal activiteiten heeft overgenomen van voorheen de Zonnebloem zoals een bloemetje aan de ouderen. De dorpsraad zal de kosten hiervan vergoeden
 
 
Goede Doelen
De Goede Doelen Week is goed verlopen. Er is iets meer opgehaald dan de voorgaande jaren. Het storten van het contante geld wordt steeds lastiger en er zijn ook kosten aan verbonden. Er wordt nagedacht of dit in de toekomst op een andere (digitale) manier kan.
Mededelingen en ingekomen stukken 
Korte update over bijeenkomst dorpsraden zuid
Frans is aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Doel is om met de dorpsraden van de ‘oude gemeente Vierlingsbeek’ (Boxmeer Zuid) samen op te trekken om wat sterker te staan richting gemeente. Ook straks met de komst van de nieuwe gemeente Land van Cuijk zal dit voorlopig blijven bestaan. Vanuit Vortum-Mullem vervullen we gaan voortrekkersrol, maar blijven we wel op de hoogte van wat er speelt
 
Energie café
Op woensdag 1 december wil het energiecafé een presentatie geven over mogelijkheden rondom energie besparen
 
AED gekeurd
De AED heeft de jaarlijkse controle gehad. Batterij is vervangen
 
Droom in je buurt
Dit is een initiatief van de vereniging van kleine kernen. Het is een vervolg op kernen met pit. Guido heeft samen met Peter een plan ingediend voor het opknappen van het sportveld. Als het lukt krijgen we hiervoor een bijdrage van € 1000,-
 
Bouwteams kernen
De bijeenkomsten met het bouwteam zijn al 2x verschoven. De nieuwe data worden nu 11 en 24 november om 19.00 uur. Bedoeling is dat we met het bouwteam een dorpsplan maken waar de nieuwe gemeente Cuijk mee aan de slag kan!
 
Publicatie verzoeken
Er komen soms verzoeken binnen om politieke items te plaatsen op de site. Standpunt is dat we als dorpsraad geen politieke voorkeur willen laten blijken en dat er dus geen politieke artikelen worden geplaatst. Aanleiding was een mededeling over bouwen in de gemeente waar Vortum-Mullem weer als voorbeeld wordt aangehaald en waar Guido Stevens in Knillus een presentatie over Vortum-Mullem verzorgt
 
             
Rondvraag/bewoners aan het woordLigi vraagt over er iets bekend is over het versieren van huizen in de advent. Dit is een initiatief van Tiny Lamers en Linda van Raaij en gaat buiten de dorpsraad om.
Frans meldt nog dat de eerste indruk van de nieuwe website zeer positief is.
 
      5)    Sluiting
                            

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: