Dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Maandag 07 juni 2021

Dorpsraadvergadering:  Maandag 7 Juni
 
Locatie: KNILLUS in de zaal
Aanvang: 20.30 uur
 
1)OPENING
Omdat Peter zich heeft afgemeld opent John de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
WERKGROEPEN 
St. Corneliusstraat
Maarten, Guido en Greetje geven vanuit de werkgroep een update over de voortgang van de renovatie van de St. Corneliusstraat. De gehouden enquête had een zeer hoge respons. Deze respons zal zoveel mogelijk worden meegenomen in de uitwerking van het plan. De projectleider vanuit de gemeente heeft corona gehad waardoor er een vertraging is opgetreden. Daarnaast wil het waterschap de Luinbeek meenemen bij het infiltratieriool dat gaat komen bij de St. Cornelisstraat. Ook de waterleidingmaatschappij Brabantwater wil kijken of er zaken moeten/kunnen worden aangepakt als de straat open ligt. Vanwege deze redenen is de planning opgeschoven naar 2023 (of als het Waterschap toch af zou haken zou dit naar 2022 worden verplaatst). In september wil de werkgroep een informatiebijeenkomst organiseren om de (definitieve) plannen toe te lichten.
 
Knillus
Maarten geeft een terugblik en een vooruitblik over wat de versoepelingen rondom corona betekenen voor de mogelijkheden bij Knillus. We hebben als bestuur heel strak de regels gevolgd van de overheid/gemeente. Ook de komende periode gaan we dit doen. In juni zal er daarom nog niet veel georganiseerd kunnen worden. Financieel zijn we nog steeds gezond en zien we de toekomst zonnig in. Het terras loopt goed en daar wordt in juni als soort opening van het terras een ‘silent disco’ georganiseerd.
 
Wonen
Guido vertelt over de laatst ontwikkelingen rondom het bouwen in Vortum-Mullem. Er is veel animo voor bouwen in Vortum-Mullem. De kavels in de Boschakker zijn vrijwel allemaal verkocht of in optie. Ook in de Molenhof lopen er diverse vergunningaanvragen. Verwachting is dat er volgend jaar meer dan 10 woningen gebouwd gaan worden. Ook vanuit de jongeren in Vortum-Mullem is er animo om t.z.t. te gaan bouwen. Er wordt daarom gekeken of er nieuwe plannen ontwikkeld kunnen worden voor een nieuw plan.
 
Welkom
Er is een welkomstpakket uitgedeeld aan Rob en Mirjam van Bommel, Provinciale weg 4
 
                                         
4)           Mededelingen en ingekomen stukken
             
We zoeken nog mensen voor de bouwteams om mee te praten over de toekomst van ons dorp in de nieuwe gemeente.
Duurzaamheidslening opnieuw verlengd
Sportveld opgeknapt en ingezaaid
Korte update mbt energie transitie
Boeken 75 jaar bevrijding verkrijgbaar van Dinther in Boxmeer 
             
5)           Rondvraag/bewoners aan het woord
Herman van Bree meldt dat de dorpsraad volgend jaar 25 jaar bestaat. Is een goed idee om hier iets leuks mee te doen.
 
Wilhelmien Roelofs meldt dat de huiskamer vanaf deze week weer geopend is. Ook mensen thuis mogen weer bezoek ontvangen. De werkgroep komt binnenkort weer bij elkaar om een planning voor dit jaar te maken.
 
Henk Broeren meldt dat de KBO zich heeft aangemeld voor de glasvezelactie en hiervoor een leuk bedrag heeft ontvangen.
 
 
6)          Sluiting
              John bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering              

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: