Update vanuit de dorpsraad

Publicatiedatum: Maandag 07 december 2020

Update vanuit de dorpsraad maandag 7 december
                                                                                                  
De werkgroepen aan het woord
 
* MFA KNILLUS
We zijn, na een korte volledige sluiting, weer open binnen de mogelijkheden. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van KNILLUS door verenigingen. Veel meer dan repetities, muziekles of overleg in kleine groepen is op dit moment niet mogelijk.
Financiële impact is er, maar kunnen we nog dragen. Vanuit gemeente is er  een
hulpfonds beschikbaar gesteld; we hebben daar natuurlijk een aanvraag voor gedaan.
Praktisch is er inmiddels zonwerende en verduisterende folie op de pui aangebracht met de verwachting dat daarmee én schermkijken beter wordt, maar ook de temperatuur in de zomer beter/minder extreem zal zijn. De speeltuin aan de achterkant van KNILLUS zal op korte termijn worden uitgebreid met nog een aantal speeltoestellen. Daar is met name de school (én de kinderen van de school) erg blij e.e.a. met dank aan Pedro Lamers!
                           
* Wonen.
Bouw gaat goed, 3 kapper op  Boschakker is mee gestart. Laatste 2 kapper wordt snel mee begonnen, mensen zijn bezig met laatste papierwerk. De 2 kapper Molenhof is zo goed als af. Er gaat volgend jaar begonnen worden met 2 2-kappers. Als alles meezit komen er daar nog 2 bij. Dat zou betekenen dat er alleen nog vrijstaande kavels in beide wijken zijn.
             
* Welkom
Henk en Anneke Jacobs  huis van Peter en Harriet van Raay
Erik en Janine Dings huis Netje Brienen
Mima en Dennis Scheerder huis Peter en Wilma Waals.
                           
* Opknapbeurt St. Corneliusstraat
Door de gemeenteraad is het budget voor aanpassing/renovatie/verfraaiing Sint Cornelisstraat inmiddels vastgesteld voor 2021. Positieve ontwikkeling; e.e.a. stond verdeeld over 2021 en 2022, maar nu is het totale bedrag (ruim 6 ½ ton) dus ingeboekt voor 2021. Er is overleg tussen de werkgroep en het ambtelijk apparaat over de start van e.e.a. Zodra er iets meer duidelijkheid is, kan dit ook breder gedeeld wordt binnen DORA. Er hebben zich een aantal inwoners/aanwonenden aangemeld om mee te denken als het zover is. Ambitie is om bij de aanstaande renovatie van de Sint Cornelisstraat te proberen om ook kerkplein en woningbouw/BoschAkker hierin mee te nemen en te laten profiteren van het beschikbare budget. Is nog onderhanden werk met een werkgroep
 
HuiskamerOmdat de Sint dit jaar geen bezoek kon brengen aan de huiskamer werden de vaste bezoekers van de huiskamer op 5 december verrast met een heerlijk banketstaaf en een mooi gedicht. Het was weer mooi om te zien hoe dankbaar de mensen waren. Verder proberen we telefonisch contact te houden met een paar ouderen die dit op prijs stellen en behoefte hebben om even te praten. Ook dit wordt erg gewaardeerd.
 
                           
Mededelingen en ingekomen stukken
 Inventarisatie lijstDe gemeente heeft een inventarisatie gemaakt hoe in de verschillende gemeente de wijk- en dorpsraden functioneren. Vortum-Mullem wordt een aantal keren genoemd als positief voorbeeld
 
 Liberaal LVC op website/dorpsbladWe plaatsen op de site en in het dorpsblad geen politiek getinte stukken. John zal dit terugkoppelen
 
Sports2play naar voorjaarHet bezoek aan de dorpsraad wordt uitgesteld tot na de corona
 
Collectors item voor in gemeente gidsWe kunnen vanuit Vortum een stukje aanleveren. Peter gaat kijken of hij nog een stukje kan schrijven
 
AEDLigi heeft in overleg met Joris een nieuwe AED aangeschaft op kosten van de dorpsraad
 
WIU Uw input kunt u in de wensen- en knelpuntenlijst (WK-lijst) aangeven. Belangrijk is
 dat wij deze voor 15 januari 2021 ingevuld van u terug ontvangen. Voor het invullen
 van de WK-lijst kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen:
•            Knelpunten verkeersveiligheid;
•            Waar voldoet openbare niet functioneel;
•            Vergroening / klimaat / hittestress;
•            “Out off the box” denken;
•            Rol WDR participatie / inzet leefbaarheidsbudget
*            Digitale enquête online

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: