Notulen dorpsraadvergadering 5 oktober

Publicatiedatum: Maandag 05 oktober 2020

Dorpsraadvergadering:  Maandag 5 oktober 2020
Locatie: Knillus in ’t Zolderke. Via de zij-ingang (oude ingang kerk)
Aanvang: 20.30 uur
 
 
1)           Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
2)           Notulen van de vorige vergadering                                                                                                          
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 7 september
 
3)           De werkgroepen aan het woord
Knillus  
Binnenkort komt er een controle om te kijken of de ventilatie in Knillus voldoet
 
Wonen
Guido meldt dat het als een speer gaat! De 3-kapper en 2-kapper op de Boschakker gaat starten eind oktober. In de Molenhof zal de 2-kapper begin volgend jaar gaan starten. Voor de nog vrije kavels (niet vrijstaand) is erg veel animo.
 
Welkom
Er is een nieuw welkomstpakket uitgereikt op Boschakker 5 bij Nicole van Hassel.
 
Zorg en Welzijn
Volgende week vrijdag en zaterdag wordt er door deze werkgroep een bloemetje bezorgd bij de ouderen en langdurig zieken
 
4)           Mededelingen en ingekomen stukken
We hebben een uitnodiging gekregen voor de algemene ledenvergadering VKKNB op 6 oktober in Gilze
 
Ivo meldt dat ‘t Zolderke nog maar 2 bestuursleden heeft. Ze zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Er wordt verder gekeken of er mogelijkheden zijn om een combinatie te maken met andere jeugdinitiatieven (carnaval, fanfare). Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij Ivo.
 
De Provinciale weg wordt meegenomen in routing DSI. Dit zijn palen waarop de snelheid wordt aangegeven met een smiley. Er is gevraagd om dan ook de Sint Cornelisstraat op te nemen in de route
             
Het partneroverleg is vandaag op 5 oktober. Frans Broeder is daarbij vanuit de dorpsraad. Update hierover volgt volgende keer
             
IVN Noord Brabant zoekt mensen voor “Plan boom”. Het is mogelijk plantmateriaal te verkrijgen mits het onderhoud ervan zelf wordt uitgevoerd
 
Het college bezoek is gepland 2e kwartaal 2021 op woensdag 21 april
 
Het bijenhotel is de afgelopen 2 zaterdagen gebouwd bij het Joelvuur aan de Provinciale weg door een groep vrijwilligers met hulp van loon-transport en grondverzetbedrijf Jakobs
             
5)           Rondvraag
Toon Gerrits meldt dat er onlangs de nationale opschoondag is geweest waarbij de Jagersvereniging en de Bond van Ouderen al het zwerfvuil in Vortum-Mullem heeft opgeruimd
 
Guido vraagt wanneer het fietspad wordt aangelegd van Molenhof naar Luinbeekweg. Peter neemt dit op met de gemeente
 
Verder wil Guido namens ONI samen met de Hondenclub een voorstel maken om een deel op het sportveld te verharden voor parkeren en dit voorstel behandelen bij het collegebezoek op 21 april
 
6)           Sluiting
                           
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: