De Dorpsraad in Juni

Publicatiedatum: Dinsdag 09 juni 2020
Dorpsraadverslag Juni 2020
 
Werkgroepen.
 
*ZORG EN WELZIJN
De werkgroep heeft ook afgelopen maand weer geprobeerd om aandacht te geven aan de oudere en kwetsbare in Vortum-Mullem. Zo is er op de zaterdag voor moederdag op  verschillende plaatsen in het dorp door Gonnie Schuurmans en 2 andere dames accordeon gespeeld voor de ouderen. In samenwerking met Soicon is er op 50 adressen een boekje in de bus gedaan, met daarin puzzels, een poster en bewegingsoefeningen voor ouderen.
Verder zal de huiskamer op 4 juni weer opengaan, voorlopig alleen op donderdag met inachtneming van de gewenste maatregelen

*KNILLUS
Knillus gaat langzaam weer open, zoals genoemd is de Huiskamer weer gestart. Op vrijdag avond is de kroeg weer beperkt geopend. Langzaam aan starten ook andere gebruikers hen activiteiten.
Feestjes zijn nog beperkt, omdat men het tocht nog te onhandig en te beperkt vinden. Men hoopt dat dit in September beter gaat worden. Dit hangt natuurlijk allemaal af van de maatregelen van de overheid die dan van kracht zijn. Het niet of beperkt doorgaan van kermis/carnaval gaat natuurlijk voor KNILLUS behoorlijke impact hebben.
Verder zijn er wel weer verschillende (bouw) activiteiten gestart. Zo wordt er begonnen met de sproei installatie op het KNILLUS park, is er gestart met de bouw van het bijenhotel en komt er een drank opslag aan de achter zijde.
 
*Wonen
In Bosch akker is inmiddels begonnen met het uitgraven van een twee kapper. Zo ook in Molenhof. Voor een andere twee kapper staan alle seinen op groen en zal ook gebouwd gaan worden.
Helaas zijn er een aantal starters afgehaakt, omdat bouwen toch te duur bleek. Gelukkig komen er  wel nog steeds aanvragen om te bouwen binnen. De 3 kapper op Bosch Akker heeft  wat vertraging, maar komt naar alle waarschijnlijkheid wel goed. Binnen kort is er een gesprek met 3 geïnteresseerde.

*Peuterspeelzaal.
Spring heeft de draad weer een beetje opgepakt naar de “corona vertraging” . Of er ook opgestart gaat worden, hangt af van het aantal aanmeldingen. Hierover is informatie te vinden op Vm.info. en facebook.  Ouders die hen kinderen willen opgeven voor de peuterspeelzaal kunnen contact op nemen met Spring
 
*MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
 
De gemeente geeft regelmatig updates met betrekking tot het corona virus. Deze informatie met daarbij verschillinde links zijn te vinden op onze site: www.Vortum-mullem.info 

De groenstrook in de st Hubertussstraat is aardig verwaarloosd. Deze is hard nodig toe aan een opkapbeurt. Er is contact geweest met de gemeente en naar alle waarschijnlijkheid zal deze in het najaar gebeuren. 

Er is een poging tot inbraak gedaan in het clubhuis op het sportveld. Er zijn dingen vernield, maar zover bekend wordt er niets vermist. Er is aangifte gedaan bij de politie. Mocht iemand iets hebben gezien, meld je dan bij de dorpsraad. 

Een grote wens van de Dorpsraad en 1 van de speerpunten van het nieuwe dorpsplan is de aanpak van de St Corneliusstraat. Deze is meegenomen in de begroting en zal in 2 fases gaan gebeuren. Voor 2021 staat €360.000 euro in de begroting en voor 2022 €300.000 euo.

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: