Update Corona Gemeente

Publicatiedatum: Zaterdag 16 mei 2020

Informatie coronavirus
 
Nieuwe noodverordening en aangepaste protocollen
In zijn persconferentie van 6 mei jongstleden heeft premier Rutte aangekondigd dat er vanaf maandag 11 mei een verdere verruiming komt in de coronamaatregelen. Vanaf deze datum mogen ook volwassenen weer buiten sporten en de binnenzwembaden mogen weer open, mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. 
Na deze persconferentie heeft de Veiligheidsregio haar noodverordening aangepast en hebben de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC/NSF een update gemaakt van al hun informatie en protocollen. Deze nieuwe noodverordening en de aangepaste protocollen vormen voor de gemeente de basis om u nu verder te informeren.
 
Algemeen
De basis voor iedereen blijft:

- Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
- Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
- Blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
- Blijf thuis als een gezinslid koorts en/of benauwdheidsklachten heeft. Ga pas weer naar buiten als iedereen 24 uur geen klachten heeft;
- Blijf thuis als iemand in het huishouden positief getest is op het coronavirus;
- Iedereen in het gezin blijft thuis tot 14 dagen na het laatste contact met de zieke persoon;
- Kleedkamers en sportkantines zijn gesloten: iedereen gaat vóórdat hij gaat sporten thuis naar het toilet en neemt na het sporten thuis een douche;
- Iedereen komt niet eerder dan 10 minuten voor de sportactiviteit naar de sportlocatie en gaat direct daarna naar huis;
- Toeschouwers zijn niet toegestaan;
- Kom zoveel mogelijk alleen naar de sportactiviteit;
- Let op een goede handhygiëne en op het schoonhouden van materialen;
- Zie verder het ‘protocol verantwoord sporten’ www.nocnsf.nl/sportprotocol. 

Sporten en bewegen voor kinderen t/m 12 jaar
Dit blijft mogelijk onder de volgende voorwaarden:
- Het sporten is uitsluitend buiten;
- Het sporten is onder begeleiding van een sportvereniging of professional;
- Uitsluitend interne oefenwedstrijden binnen de eigen vereniging zijn toegestaan;
- Trainers/begeleiders blijven op 1,5 meter afstand. 
Scouting, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen mogen onder dezelfde voorwaarden buiten sport- en beweegactiviteiten organiseren.
 
Sporten en bewegen voor jongeren van 13 t/m 18
Ook jongeren mogen sporten onder voorwaarden:
- Het sporten is uitsluitend buiten;
- Het sporten is onder begeleiding van een sportvereniging of professional;
- Jongeren houden 1,5 meter afstand van elkaar en van iedere andere persoon;
- Wedstrijden zijn niet toegestaan. 
Scouting, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen mogen onder dezelfde voorwaarden buiten sport- en beweegactiviteiten organiseren.
 
Sporten en bewegen voor volwassenen (19+)
Met ingang van 11 mei mogen ook volwassenen buiten sporten en bewegen mits zij te allen tijde 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 
Waar kunt u sporten?
Voor de diverse buitensportverenigingen in de gemeente Boxmeer is de locatie voor het sporten geen knelpunt. Wel dienen zij maatregelen te nemen ten aanzien van o.a. routing, trainingsopzet (met name bij contactsporten) en het maximum aantal sporters op een veld om te allen tijde te voldoen aan de coronamaatregelen.
Veel binnensportverenigingen willen nu ook buiten starten met sporten en zijn soms al gestart. Wij adviseren de binnensportverenigingen te kijken naar de volgende opties:
Informeer bij de buitensportverenigingen in het eigen dorp of de buitensport-accommodatie mogelijkheden heeft om ruimte beschikbaar te stellen voor derden;
Kijk of er bijvoorbeeld een Gildeterrein beschikbaar is;
Wellicht zijn er mogelijkheden om buiten te sporten bij de scholen (voortgezet onderwijs danwel basisonderwijs), bij een bedrijf of bij een horecagelegenheid;
In Boxmeer is het buitenterrein bij wijkaccommodatie De Driewiek een extra optie naast de reguliere buitensportaccommodaties. De Driewiek is bereikbaar via telefoonnummer 06-46442486 of mailadres dedriewiek@ziggo.nl of dedriewiek@gmail.com.Als u een locatie van iemand kunt gebruiken, maak dan samen goede afspraken.
Er zijn ook openbare terreinen die gebruikt kunnen worden voor sporten en bewegen. Openbare terreinen zijn voor iedereen. U kunt een veld dus nooit claimen voor een training. Daarnaast dient u op openbare terreinen altijd rekening te houden met de omgeving. Let daar alstublieft op.
Er zijn ook sporten die niet gebonden zijn aan een vaste locatie. Zo kunnen bootcampers, hardlopers en wielrenners gewoon gebruik maken van de openbare weg en openbare terreinen, mits zij zich houden aan de coronamaatregelen houden en afstand houden van elkaar.
 
Let op:
Degene die de sportactiviteit organiseert is ervoor verantwoordelijk dat iedereen op het veld zich houdt aan de richtlijnen van kabinet en RIVM, ongeacht van wie het terrein is.

 
Zwembaden
Op alle regels zijn uitzonderingen. Het kabinet heeft besloten dat de zwembaden (binnen en buiten) met ingang van 11 mei open mogen, mits de was- en douchegelegenheden gesloten blijven en mits men voldoet aan het ‘protocol verantwoord zwemmen’ en o.a. maatregelen treft ten aanzien van routing, afstand houden, hygiëne etc. etc.   
 
Wat moet u aan de gemeente doorgeven?
De gemeente moet er van op de hoogte zijn of sportactiviteiten al dan niet weer gaan starten. Diverse verenigingen en sportaanbieders hebben inmiddels al informatie doorgegeven.
Voor zover we de informatie nog niet hebben, horen wij graag antwoord op onderstaande vragen:
Gaat uw vereniging/organisatie inderdaad buitensportactiviteiten aanbieden?
Zo ja, aan welke leeftijdsgroepen:

kinderen tot en met 12 jaar
jongeren van 13-18 jaar
volwassenen (19+)

Op welke dagen en tijden biedt u deze sportactiviteiten aan?
Staat u er voor open om niet-leden te laten deelnemen aan de sportactiviteiten en hoe organiseert u dit?
Wie is uw vaste contactpersoon ten aanzien van de coronamaatregelen?
Als u een eigen buitensportaccommodatie heeft, staat u er voor open om deze beschikbaar te stellen voor sportverenigingen die in normale tijden binnen sporten?
Als u niet over eigen ruimte beschikt: op welke locatie gaat u uw sportactiviteiten aanbieden?
Loopt u nog tegen knelpunten aan? 
Stuur de informatie per mail naar: gemeente@boxmeer.nl ter attentie van Anke Schellekens. Wij stellen onze handhavers en de politie op de hoogte van de sportactiviteiten die weer gaan starten. Het is belangrijk dat zij hierover geïnformeerd zijn.
 
Met vriendelijke groet,

Andrea Rouland-van Boven
Coördinator wijk- en dorpsraden


 

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: