Gemeente en Corona

Publicatiedatum: Zondag 05 april 2020
Beste wijk- en dorpsraden,
 
Hierbij informatie van deze week vanuit de gemeente (en Rijksoverheid) ten behoeve van jullie als wijk- of dorpsraad en/of jullie inwoners. Ik heb de laatste berichten eruit gepikt, maar kijk vooral regelmatig op https://www.boxmeer.nl/inwoners/coronavirus_42608/.
 
Verlengen maatregelen
Jullie hebben natuurlijk al vernomen dinsdagavond dat het kabinet de termijn voor alle coronamaatregelen heeft verlengd t/m dinsdag 28 april. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/31/coronamaatregelen-verlengd-tot-en-met-dinsdag-28-april
 
Aanvulling op noodverordening wat betreft recreatievoorzieningen
De drie voorzitters van de Brabantse Veiligheidsregio’s hebben voor Brabant twee toevoegingen vastgesteld op het landelijke model voor de noodverordening. Deze aanvullingen hebben als doel reisbewegingen in en naar Noord-Brabant te voorkomen. Hiermee voorkomen we een extra claim op de al overbelaste zorg en verdere verspreiding van het Coronavirus.
Gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen
In Brabant is het verboden gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen bij recreatievoorzieningen open te houden.
 
Recreatief nachtverblijf
Het aanbieden van recreatief nachtverblijf is verboden. Uitzonderingen hierop zijn:
Hotels
Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden aan seizoenarbeiders en zorgpersoneel
Locaties waar recreatief nachtverblijf wordt aangeboden in de vorm van vaste standplaatsen met eigen sanitaire voorzieningen
Tijdelijke bewoning anders dan voor recreatief nachtverblijf (denk aan persoonlijke omstandigheden zoals een echtscheiding).De aanvullende bepalingen op de landelijke noodverordening zijn gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Brabant-Noord: https://www.vrbn.nl/update-coronavirus/actueel/@32059/toevoegingen/
 
Regiotaxi tijdelijk vangnet voor OV
Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. 
Kijk voor alle informatie op:https://www.bravo.info/nieuws/regiotaxi-tijdelijk-vangnet-voor-ov
 
Eenmalige tegemoetkoming sportverenigingen en– stichtingen via Noodloket
Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Deze worden op dit moment nader uitgewerkt. Kijk voor alle informatie: https://www.boxmeer.nl/inwoners/nieuwsberichten_41418/item/eenmalige-tegemoetkoming-sportverenigingen-en-stichtingen-via-noodloket_61217.html
 
Extra ondersteuning in gemeente Boxmeer voor ondernemers
Het college van Burgemeester en Wethouders van Boxmeer heeft op 31 maart j.l. het volgende besloten:
Ondernemers krijgen op aanvraag uitstel van betaling van de gemeentelijke heffingen met 6 maanden. Aanvragen kunnen laagdrempelig worden ingediend via onze website.
De gemeenteraad heeft op 12-12-2019 besloten tot het invoeren van een heffing Bedrijfsinvesteringszone. Wij hebben besloten deze heffing met 1 jaar op te schorten. Wel zal de gemeente het gemeentelijk aandeel 2020 ad € 40.000 uitbetalen aan de Stichting.
Het opleggen van de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019 zal verschoven worden van het voorjaar naar het najaar van 2020. Tevens zal er geen voorlopige aanslag Toeristenbelasting 2020 worden opgelegd.
De gemeente zal in 2020 de jaarlijkse huurvergoeding terrassen voor het gebruik van gemeentegrond horecaondernemers niet in rekening brengen.https://www.boxmeer.nl/ondernemers/nieuws-voor-ondernemers_41510/item/extra-ondersteuning-in-gemeente-boxmeer-voor-ondernemers-31-maart_61264.html
 
Met vriendelijke groet,

Andrea Rouland-van Boven
Coördinator wijk- en dorpsraden 

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: