Dorpsraadvergadering 2 maart 2020

Publicatiedatum: Maandag 02 maart 2020

Dorpsraadvergadering:  maandag 2 maart 2020
Locatie: KNILLUS 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
 
Notulen van de vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen en de notulen worden goedgekeurd  
 
 
De werkgroepen aan het woord
Peuterspeelzaal
Jan Broeder doet een update over de gang van zaken m.b.t. de peuterspeelzaal. Spring organiseert morgen 3 maart een informatie avond voor alle geïnteresseerde ouders.
           
Wonen
Guido meldt dat alle huurwoningen bewoond worden. Wat bouwen betreft loopt het goed. Er mag een 3 onder 1 kapper gebouwd worden op de Boschakker. Ook op de Molenhof is er interesse voor het bouwen van meerdere woningen. In totaal gaat het dan om 11 woningen op beide plannen.
           
Zorg en Welzijn
Linda van Raaij meldt dat er op 25 maart een bijeenkomst is in Knillus van de Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer. Bedoeling is dat er enkele centrale richtlijnen worden opgesteld. We gaan kijken of dit aansluit bij de manier van werken van onze eigen werkgroep.
 
Processierups
Er zijn op dit moment 3 plekken in ons dorp benoemd die in aanmerking komen voor behandeling van de processierups m.b.v. mezenkasten
 
Knillus
Op 9 april starten we met het leggen van 100 zonnepanelen op het dak van Knillus. Op 14 maart staat NLDoet gepland. De volgende gebruikersraad is op 24 april. Het 2-jarig bestaan van Knillus gaat gevierd worden op 6 juni. De commissie is nog bezig met het programma van die dag.
 
Kermis
Frans Broeder en Pedro Lamers gaan proberen om samen met een aantal andere kleinere dorpen een kermisexploitant te regelen voor 2021. In 2020 wordt v.d. Salm aan het lopende contract gehouden.
 
Sportveld
Sylvia Heijl is namens de HBSV (Hondenschool Boxmeer) aanwezig en meldt dat het sportveld en het pad er naar toe er erg slecht bij liggen. Het is niet duidelijk wat de afspraken zijn over het onderhoud (maaien) van het veld. Peter van Bree neemt contact  op met de gemeente namens de gebruikers (HBSV, ONI en de school). Hij vraagt ook om dit op te nemen in het onderhoudsplan (werk in uitvoering) van de gemeente.
 
           
Mededelingen en ingekomen stukken
Op 25 maart organiseert de dorpsraad een Energiecafé in Knillus.
 
Vervolgbijeenkomst van sportakkoord is op 17 maart 19.30 – 21.00 in Beugen
 
Sports-2-play wil vitale ontmoetingsplekken voor ouderen realiseren. Ze willen dit graag een keer komen toelichten maar kunnen niet op maandagavond. We gaan de dorpsraad van 1 mei naar voren halen op woensdag 22 april.      
 
We hebben een schrijven gehad of we als dorp een bijeenkomst willen bijwonen voor  dorpsondersteuner. Hiervoor is geen interesse
 
Het bloemenveldje in St Hubertusstraat kan worden aangelegd. De buurt moet dit dan wel zelf oppakken. De kosten kunnen dan worden gedeclareerd bij de gemeente. Bedoeling is om het bijenhotel aan te leggen in het Knilluspark tijdens NLDoet.
 
De landelijke opschoondag is 21 maart. De jagersvereniging en de KBO gaan dit in Vortum-Mullem uitvoeren.
 
Op 14 maart is de jaarlijkse NLDoet dag. In en rondom Knillus zijn diverse werkzaamheden gepland
 
Tanja van Hest (basisschool) heeft project Kiwansi binnengehaald. Dit project gaat lopen met de kinderen van de basisschool.
 
 
5)           Rondvraag
Frans Broeder vraagt of het een idee is om een muurtje zoals van voor het oude Gemeenschapshuus terug te bouwen. Wordt geen duidelijk besluit in genomen
 
 
6)         Sluiting
                                           
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: