Notulen dorpsraadvergadering 3 februari 2020

Publicatiedatum: Maandag 03 februari 2020

Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 februari 2020
 
Locatie: KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
 
Opening
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
 
Notulen van de vorige vergadering                                                           
Er zijn geen opmerkingen en de notulen van 2 december worden goedgekeurd
 
 
De werkgroepen aan het woord      
Werkgroep Kermis
Pedro en Frans hebben een bijeenkomst gehad met de gemeente Boxmeer. Kort gezegd stopt van de Salm als exploitant (voor 2020 heeft hij nog een contract, maar wil hij al niet meer komen). Er zal dus een andere invulling gezocht moeten worden voor het kermisweekend. In Beugen staat een andere exploitant die mogelijk ook in Vortum-Mullem wil komen (wordt nog over onderhandeld). Voor 2020 willen we van de Salm nog aan zijn contract houden zodat we nog ruim de tijd hebben om te zoeken naar een alternatieve invulling
 
Werkgroep Welkom
Er is een welkomstpakket afgeleverd bij de nieuwe bewoners Christa en Eric Verberkt
 
Werkgroep PR
Erik Willems heeft het idee om op 19 juli mee te doen aan ‘de nacht van het goede leven’ met als thema natuur en water. Mensen die hier aan mee willen werken kunnen zich melden bij Erik Willems
Verder heeft Erik volgende week een bijeenkomst bij de IVN. Enkele zaken die in Vortum-Mullem al lopen zijn de mezenkooien, het bijenhotel, het grasveldje in de St. Hubertusstraat
Hij is ook bezig geweest om het huidige laarzenpad door te trekken (doorgaande route). Het gaat waarschijnlijk 2 jaar duren voordat dit officieel wordt en het pad onderdeel wordt van een officiële knooppunten route. Voor het onderhoud van het laarzenpad wil Erik een dag plannen om dit te doen met een groep vrijwilligers. Hij plant hiervoor nog een datum
Mededelingen en ingekomen stukkenEr is een uitnodiging gekomen van sport akkoord die een impuls willen geven aan bewegen binnen de gemeente. Er zijn hiervoor elke bijeenkomsten gepland
 
De dorpsraad heeft het idee om ‘het energie café’ naar Vortum-Mullem te halen voor een dorpsraadbijeenkomst. Dit voorjaar proberen we een bijeenkomst te plannen. Mensen die hieraan mee willen werken kunnen zich melden bij Peter
 
Er is een aanvraag gedaan om het grasveld in de St. Hubertusstraat in te zaaien met een bloemenmengsel
           
Het materiaal voor het bijenhotel is binnen. Het aanleggen ervan moet nog gebeuren. Idee is om dit te doen op 14 maart als MFA Knillus de landelijke NLDoet dag organiseert
           
Basis school St. Anna heeft gevraagd om aandacht te vragen voor vuurwerk rommel op het schoolplein
           
Het buurtcultuurfonds organiseert projecten op gebied van natuur en cultuur. Voor dit soort projecten is subsidie beschikbaar, maar op dit moment hebben we in ons dorp geen projecten die hiervoor in aanmerking komen
 
 
Rondvraag
Koos van Bree meldt dat we wellicht een keer een spreker uit kunnen nodigen rondom het thema donorcodicil.
 
John meldt dat op 14 maart MFA Knillus de NLDoet dag organiseert. Nader info hierover volgt nog. Verder meldt hij dat Knillus inmiddels voorzien is van spouwisolatie en dat het volgende project dat loopt de zonnepanelen zijn
 
Koos van Bree vraagt of er nog contact is geweest over de bezorging van het Boxmeers Weekblad. Peter heeft hier wel contact over gehad maar weet niet wat op dit moment de huidige status is. Erik Willems meldt dat je je kunt aanmelden bij de gemeente Boxmeer om de gemeentelijke berichten te ontvangen via de mail: www.overheid.nl/overuwbuurt 
 
Marijn vraagt of we tijdens de dorpsraadbijeenkomst de verschillende commissies niet een keer vaker aan het woord kunnen laten om te presenteren waarmee ze bezig zijn
 
Sluiting                                   
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: