Dorpsraadvergadering 2 september 2019

Publicatiedatum: Maandag 02 september 2019

Dorpsraadvergadering:  maandag 2 september 2019
 
Locatie: KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
 
1)         Opening                                                                                                   
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de eerste vergadering na de vakantie. Willy Donkers is aanwezig vanuit de Vereniging Kleine Kernen.
 
            
2)         De werkgroepen aan het woord      
Wonen            
Er is volop interesse om te bouwen in Vortum-Mullem. Er zijn nu 6 starters die vrijwel definitief zijn. Ook voor Molenhof is er interesse om een 2 onder 1 kapwoning te bouwen. Guido is nog bezig met de gemeente om ook voor Molenhof de mogelijkheid te krijgen om CPO te bouwen. Het is belangrijk om het bouwen volop te blijven promoten op de social media. Na de kermis komt er een nieuw spandoek te hangen bij de Provinciale weg. Ook de informatie op de site is actueel gemaakt. van de 6 huurwoningen gebouwd door Wonen Vierlingsbeek zijn er inmiddels enkele verhuurd.
 
75 jaar bevrijding
Het voorlopig programma van 75 jaar bevrijding op 6 oktober is bekend. We starten in de ochtend rond 10.30 uur. Tonnie Ebben zal dan een presentatie geven over de bevrijding. Een mevrouw uit Nijmegen heeft een schilderij en gedicht gemaakt over de bevrijding en zal dit die dag in Knillus komen voordragen. Daarna is er een dorpsbrunch met aansluitend een dorpsquiz. Voor de jeugd is er die middag een aparte speurtocht georganiseerd. Teams kunnen zich voor beiden opgeven bij Peter van Bree. Vanaf 17.00 uur komen alle teams weer naar Knillus voor de uitslag en een gezellig samenzijn. Harrie staat dan op het kerkplein met friet en snacks.
 
Zorg en Welzijn
Vorig jaar is de Zonnebloem opgeheven. In het verleden regelden die een bloemetje voor de ‘zieken’. Aanstaande weekend is er de nationale ziekendag en wil de werkgroep bij deze mensen een bloemetje regelen. De werkgroep doet een oproep om als je een zieke kent dit te melden. Verder regelt de werkgroep een activiteit voor de ouderen met de kermis op maandagmiddag.
 
Kermis
Het programma voor de kermis is grotendeels ingevuld. Op vrijdagavond is de opening door het opleidingsorkest met aansluitend Ravechurch 2.0, zaterdag de Pubquiz, op zondagmiddag worden alle nieuwe inwoners van Vortum-Mullem uitgenodigd om een vogelhuisje op te hangen aan de boom bij Knillus en aansluitend is het Pletjes Dreijen. Op maandagmiddag is er een nieuwe activiteit in vorm van een spellenmiddag voor de huiskamer samen met de jeugd van Vortum-Mullem. Die middag staat Harrie er met een gratis frietje met snack voor alle aanwezigen. Het gratis frietje met snack gesponsord door de dorpsraad is het alternatief voor het happy hour.
 
Welkom
Er is een pakketje bezorgd bij de familie Eikelenboom in de St. Hubertusstraat.
 
 
3)         Mededelingen en ingekomen stukken
Terug koppeling B&W bezoek
In het najaar vindt er een telling van het aantal verkeersbewegingen plaats op de Halteweg om te kunnen bepalen of er verlichting geplaatst wordt. De stroomkast in het park van Knillus gaat verplaatst worden in overleg met het bestuur van Knillus. Wat betreft de kinderopvang is de gemeente actief in gesprek met betrokken partijen.
 
Partner overleg
Op 30 september is het partneroverleg bij de gemeente Boxmeer. Peter en Frans gaan hier naar toe.
 
Bijeenkomst kernendemocratie
Op 3 september is er een discussie in het gemeentehuis over de invulling van de nieuwe gemeente. Geïnteresseerden kunnen hier aan deel nemen middels de dorpsraad.
 
3-delige cursus positieve gezondheid
Info over deze cursus is te vinden op de website.
 
Visitatie rapport Wonen Vierlingsbeek                    
Het rapport is inmiddels gereed en is terug te vinden op de site van Wonen Vierlingsbeek
 
            
6)         Rondvraag
Henk Broeren vraagt waar hij kaartjes voor Ravechurch kan bestellen. Frans Broeder zal dit afstemmen met Vera Lamers           
 
Jan Hendriks meldt dat het bordje van de Peter Edward Raw route deze middag is opgehangen.
Willy Donkers geeft een korte toelichting over de Vereniging Kleine Kernen. Deze vereniging behartigt de belangen van o.a. alle dorpsraden bij de provincie.
 
Erik Willems is nog steeds in gesprek met Staatsbosbeheer voor aanleg van het laarzenpad. Het maaien van het laarzenpad valt niet mee, daarom gaat hij proberen om te kijken of hij met schapen het kort kan houden.
 
Herman van Bree vraagt of er een instantie is die zich bezig houdt met het onderhoud van beschermde bomen. Erik Willems geeft aan dat hij binnenkort met het Brabants Landschap en de Gemeente een gesprek heeft en dit dan aan zal kaarten.
 
 
7)         Sluiting
Peter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit de vergadering                                      
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: