Dorpsraadvergadering 1 juli 2019

Publicatiedatum: Maandag 01 juli 2019

Dorpsraadvergadering:  Maandag 1 Juli
 
Locatie: Café KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
 
 
1)         Opening                                                                                                    
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een speciaal welkom voor B&W die deze avond aanwezig zijn bij onze bijeenkomst.
 
2)         Presentatie van het dorpsplan 2.0
             In februari is met medewerking van een groot aantal inwoners van Vortum-Mullem
             gewerkt aan het nieuwe dorpsplan. Dit plan is nu klaar en wordt gepresenteerd.
 
3)         Overhandiging van het dorpsplan aan het college van B&W.
Het College van B &W is deze avond aanwezig. Zij krijgen het nieuwe dorpsplan overhandigd.
            
4)         De werkgroepen aan het woord.
Jan Broeder geeft aan namens de werkgroep Jong en Groei dat het steeds lastiger wordt voor starters om te bouwen vanwege de steeds hogere bouwkosten. Verzoek is om de korting van 25% voor CPO bouwen met nog een jaar te verlengen. De raad zal hier rond oktober een besluit over moeten nemen.
 
Namens de werkgroep PR en Recreatie presenteren Erik Willems en Jan Hendriks de actiepunten waar ze mee bezig zijn. De werkgroep heeft de activiteitenkalender nieuw leven ingeblazen. Verder wordt er PR gemaakt via de verschillende media in de regio. Verder is er een nieuwe fietsroute en wandelroute gepland in en rondom Vortum-Mullem. Ook is de werkgroep bezig om het laarzenpad te verlengen, maar hiervoor is nog medewerking nodig van verschillende instanties.
 
Vanuit werkgroep Infrastructuur licht Peter toe dat met name de St. Cornelisstraat een grondige recconstructie zou moeten krijgen. Deze reconstructie staat geagendeerd in de kadernota van 2021.  Verder is er behoefte aan meer licht aan de Haltestraat. Een oplossing voor de haltestraat zou LED verlichting kunnen zijn.
                         
5)         Mededelingen en ingekomen stukken
Jan Broeder licht toe dat er gekeken wordt naar de mogelijkheden van een Peuterspeelzaal in Vortum-Mullem. Nu gebeurt dat middels een gastouder die het groepje peuters opvangt. Dit is een tijdelijke constructie waarbij een maximum geldt voor het aantal peuters. Verzoek aan de gemeente is om met Spring en SKOV aan tafel te gaan over de mogelijkheden van een peuterspeelzaal in Vortum-Mullem. De gemeente (Willy Hendriks) zal hier actie in ondernemen.
            
6)         Rondvraag
John Ebben vraagt hoe het zit met de kast die geplaatst is in het park bij Knillus. De gemeente vraagt na hoe de kast zonder overleg met Dora of Knillus daar geplaatst kon worden.
 
Koos van Bree vraagt wat er gaat gebeuren met het ‘Benkse’. Dit gebouw zal worden verkocht met een woonbestemming erop.                                           
 
7)         Sluiting
             Peter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering                                       

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: