Dorpsraadvergadering 3 juni 2019

Publicatiedatum: Maandag 03 juni 2019

Dorpsraadvergadering:  Maandag 3 Juni
 
Locatie: KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
1)         Opening                                                                                                    
Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Speciaal woord van welkom voor Andrea Rouland- van Boven. Bij een volgend bezoek aan de dorpsraad zal ze gebak meenemen!
 
2)         Notulen
De notulen van 6 mei worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen
 
3)         De werkgroepen aan het woord      
Wonen            
Nieuws over het huren en bouwen in Bosch- Akker. De bezwaarperiode voor het bouwen van de 6 huurwoningen is voorbij en er zijn geen bezwaren. Het bouwen gaat op korte termijn starten. Als eerste worden de mensen benaderd die op dit moment staan ingeschreven bij de woningstichting. De locatie voor wijziging van 2-kapper naar 3-kapper heeft al een geïnteresseerde om te bouwen. Verder is er een visitatie gesprek geweest georganiseerd door Wonen Vierlingsbeek. Jan Hendriks is hierbij vanuit Vortum-Mullem aanwezig geweest. Er is gesproken over de kwaliteit van wonen en de behoefte aan wonen in de kleine kernen. De dorpsraad krijgt hiervan nog terugkoppeling.
 
75 jaar bevrijding
Voorlopig programma van 75 jaar bevrijding feest op 6 oktober. De dag begint rond 10.30 gevolgd door filmbeelden over de gebeurtenissen 75 jaar geleden. Vervolgens een brunch met aansluitend een dorpsquiz. In de avond kan er een frietje worden gegeten bij Anne en een drankje worden genuttigd bij Knillus. Voor de kinderen is er een speciaal programma opgezet.
            
1 jaar KNILLUS
Korte terugblik op het burp en slurp festival. De middag en avond zijn zeer goed verlopen. Ruim 200 mensen hebben een kaart gekocht voor het foodfestijn. De sfeer was heel erg goed en het geheel was goed georganiseerd.
Voor de komende maanden moeten er nog enkele acties in en rondom KNILLUS worden uitgevoerd: parkeerplaatsen aan St. Hubertusstraat, belijning plein, vergunning terras, overkapping leeg en vol fust, diverse zaken rond licht, geluid etc. De jeugd heeft sinds kort ‘het Zolderke’ in gebruik genomen.
            
PR en Recreatie
De werkgroep heeft een fietsroute uitgezet in en rondom Vortum-Mullem met als thema ‘Peter Edward Raw’ met diverse oorlogsmonumenten op de route. Verder wordt er aan het laarzenpad gewerkt om er voor te zorgen dat het een complete ronde gaat worden. De nieuwe activiteitenkalender is al enkele malen op de site geplaatst.
 
4)         Mededelingen en ingekomen stukken
Op 26 juni is de 3e bijeenkomst van 75 jaar bevrijding in KNILLUS
            
Het fietspad aan de Langstraat (langs Piet Martens richting Vierlingsbeek) gaat opgeknapt worden
 
Vrijwilligers die actief zijn voor activiteiten die vallen onder de dorpsraad zijn verzekerd middels een vrijwilligersverzekering.
 
Afgelopen week is er een infoavond geweest met als thema ‘Op weg naar de nieuwe gemeente’.
 
Het dorpsplan 2.0 is afgerond. De dorpsraad wil dit plan volgende maand tijdens de dorpsraadbijeenkomst van juli presenteren aan de college van B&W.
                                                   
5)         Rondvraag
De heemkundeclub is officieel gestart en is nu bezig met het inrichten van hun ruimte in Knillus.                                                         
            
Henk vraagt of er in Knillus een mogelijkheid is voor een (vaste) telefoonaansluiting  
 
6)         Sluiting             

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: