Notulen dorpsraadvergadering 1 april

Publicatiedatum: Maandag 01 april 2019

Dorpsraadvergadering: maandag 1 april
 
Locatie: KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
1)          Opening                                                                                                     
             Peter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
2)          De notulen van 11 maart worden goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen
 
2)          De werkgroepen aan het woord          
             * Werkgroep Goede Doelen     
             De collecte gaat binnenkort weer van start. Op 2 en 3 april komen de collectanten de enveloppen ophalen.
             * Werkgroep Wonen
             Het bouwen in de Boschakker loopt voorspoedig. Naast de blok van 6 komen er nog 2 woningen type 2 onder 1 kap.                           Daarnaast is Guido bezig om een bestaande kavel te wijzigen van 2 onder 1 kap naar 3 onder 1 kap zodat het aantrekkelijker               wordt voor starters.
 
3)          Mededelingen en ingekomen stukken
             *           Subsidie voor de AED, een bedrag van € 250,-  is aangevraagd en toegekend      
             *           Het bezoek van het college van B&W staat gepland voor 1 juli
             *           Op 20 mei om 13.45 uur is het visitatie gesprek met Wonen Vierlingsbeek
             *           Op 10 april is het feest van de verbinding om 18.15 in Veghel
                         
6)          Rondvraag
             Ine vraagt vanuit de Sinterklaascommissie of de kleding in Knillus kan worden opgeslagen. Maarten neemt dit mee.
             Verder de vraag of er niet 1 munt kan komen in plaats van verschillende muntjes voor de carnaval en Knillus
             Maarten meldt dat op 27 april weer Koningsdag wordt georganiseerd door het Oranjecomité.
             Vanuit Knillus de mededeling dat het park een heel eind gereed is. Er vindt een feestelijke opening plaats van het park in het               weekend van 1 juni. In dat weekend wordt er een jaar na opening van Knillus wederom een feest georganiseerd
             Guido vraagt hoe het zit met het beheer van het sportveld zit. Nu ONI weer gaat voetballen moet er regelmatig gemaaid                     worden.
            
7)         Sluiting
            Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: