Notulen dorpsraadvergadering 11 maart 2019

Publicatiedatum: Maandag 18 maart 2019

Notulen Dorpsraadvergadering: Maandag 11 Maart 2019
 
Opening.
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom
 
Notulen.
Omdat we de vorige vergadering met het dorpsplan zijn bezig geweest zijn er geen notulen.
                                                                                               
Werkgroepen aan het woord.
 
Dorpsplan.
Vorige vergadering is er door 55 inwoners van Vortum-Mullem nagedacht en gebrainstormd over het dorpsplan 2.0. Hier zijn veel ideeën uit voortgekomen. Al die zaken bij elkaar kun je het opdelen in de volgende categorieën: Door ontwikkelen KNIllUS, Infrastructuur, Recreatie/toerisme/Pr, Bouw/groei, Jong en Oud, Duurzaamheid en Overig.  Janske Roelofs-Crone heeft dit prachtig uitgewerkt en  in een rapport gezet. Hier waren verder geen opmerkingen over. Het bestuur van de dora kan hier nu mee aan de slag en e.e.a. concreet gaan maken, zodat het volgende dora vergadering aan het college van B en W aangeboden kan worden.

75 Jaar leven in vrijheid.
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de gemeente  Boxmeer bevrijd werd. Dat wil men in het najaar gaan vieren. In Vortum-Mullem zal dat gaan gebeuren op zondag 6 oktober. Verdere info volgt nog. Het is de bedoeling dat er van ieder kerkdorp  een verhaal gemaakt wordt over leven in vrijheid. Dit zal later gebundeld worden in een klein boekje. Mocht iemand een mooi verhaal weten, dan kan die zich melden bij Peter van Bree

Welkom
De volgende welkomst pakketjes zijn uitgedeeld. Diny Fleuren is de club komen versterken
Marijke en Simon Strijk                                     Veerweg
Tom Schuurman en Danielle Geelen                    Bosch Akker
Claudia en Dennis Eggenkamp-Schuurman          Bosch Akker
Nico en Danielle Lindenhof                                 Steenklef
Aldert en Julia Omta                                          Provinciale weg

Wonen.
Het plan voor huurhuizen op Bosch Akker ziet er goed uit. Waarschijnlijk zal men in het voorjaar al gaan beginnen. De gemeente heeft aangekondigd de kavels van Molenhof op Funda te zetten, omdat de verkoop niet zo vlot loopt. Volgens Jacob Fleuren, zou het verstandiger zijn als de gemeente eerst de regels moeten versoepel/verduidelijken, omdat daar vaak het probleem ligt.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De formule 1 races zullen van komende zondag iedere keer live te zien zijn in het café van KNILLUS
 
Het woonwensen onderzoek wat de gemeente Boxmeer houdt kan nog tot 22 Maart worden ingevuld. Hiervoor heeft de gemeente 5000 huishoudens een brief gestuurd. Mocht je geen brief ontvangen hebben, maar wel graag mee willen doen, dan heb je een mogelijkheid om dit te doen via een link die op de site van de gemeente Boxmeer staat.
 
De landelijke op schoon dag is dit jaar op Zaterdag 23 Maart. De KBO en de jagersvereniging doen daar weer aan mee. Als je mee wilt doen, dan kun je je melden vanaf 9.00 uur in KNILLUS
 
De gemeente Boxmeer heeft een enquête verkeersveiligheid gehouden. Deze heeft men uitgezet bij de scholen van de gemeente Boxmeer. De uitslag zal binnenkort op VM.info verschijnen.
 
NL doet is dit jaar op 16 Maart. Er zijn in en rondom Knillus weer allerlei klussen om handen.
We starten om 9.00 uur tot 15.00 uur.
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via mfaknillus@vortum-mullem.info. Graag opgeven als je meedoet, dit ivm de lunch.
 
Komend weekend is er in KNILLUS een concert van Sento Vero. Er worden door het weekend 4 optredens gedaan, waar in totaal z’n 1200 mensen worden verwacht. Mogelijk leidt dit tot wat overlast bij het parkeren. Men probeert dit zoveel mogelijk te beperken, maar mocht dit niet altijd lukken dan graag uw begrip.
 
Het college van B en W zal de volgende dora vergadering van 1 April aanwezig zijn.     
 
Rondvraag
Er is niets voor de rondvraag.
 
Sluiting
Peter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering.
 
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: