Dorpsraadvergadering 3 december

Publicatiedatum: Maandag 03 december 2018

Dorpsraadvergadering 3 december 2018                              
 
Locatie: Café KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur
 
            
1)         Opening                                                                                       
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Stichting BING is vanavond aanwezig om een korte toelichting te geven over het 75 jaar bevrijdingsfeest, wat men komend jaar wil gaan vieren
            
2)         Vaststelling  van de notulen
De notulen van 5 november worden goedgekeurd.
 
3)         Toelichting stichting BING over 75 jaar bevrijdingsfeest
Ad de Ponti, Wim Goossens en enkele leden van de werkgroep 75 jaar bevrijding geven een presentatie over de organisatie voor het feest in 2019. Er moet een datum geprikt worden wanneer het feest georganiseerd gaat worden. Hiervoor zal er weer een werkgroep moeten worden opgericht
 
4)         De werkgroepen aan het woord      
BSSA
Het doorstarten van de peuterspeelzaal gaat door en start begin 2019. Er is nu gekozen om te gaan werken met een gastouder die de opvang voor de kinderen gaat verzorgen. De locatie wordt de St. Annaschool.  
 
SLOTFEEST GEMEENSCHAPSHUUS/MFA KNILLUS
Er is werkgroep bezig met het organiseren van het slotfeest in Knillus dat gepland staat voor 22 december. De week erna vindt dan de definitieve sloop plaats. Na de sloop kan de verdere invulling van het buitengebied worden gerealiseerd.
In december is er een avond georganiseerd met Socion rondom alcoholgebruik met alle beheerders/vrijwilligers. Verder zijn er enkele acties in gang gezet om de overlast voor de buurt te beperken.
 
KERMIS
De kermis afgelopen jaar is goed verlopen. Het programma zal er volgend jaar in grote lijnen hetzelfde uitzien als dit jaar. Volgend jaar wil de commissie een programma op maandag organiseren met name gericht op de ouderen en de jeugd van Vortum-Mullem.
Onlangs is er nog overleg geweest met de gemeente. Voor de komende 2 jaar loopt er nog een contract met de exploitant. Voor de jaren erna wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn om samen te werken met de andere kerkdorpen.
 
NIEUWJAARSDUIK
Er is geen animo om de nieuwjaarsduik 2019 te organiseren en dus zal er volgend jaar geen duik plaatsvinden.
 
5)         Mededelingen en ingekomen stukken
-    Werk In Uitvoering
Waar zitten de knelpunten in het dorp betreffende:
Wateroverlast
Droogte
Wegen
Riolering
Groen/bomen
(bouw) projecten
Geef zo snel mogelijk door aan de dorpsraad wat de wensen zijn, dan kunnen we het afstemmen met de gemeente. Deadline voor het indienen van de wensen is 15 januari.

Er is een vraag van Harry Hendriks gekomen om op vrijdag als vaste dag met de frietwagen in het dorp te komen staan.

Er wordt de laatste tijd veel ingebroken. Daarom heeft de politie een bericht gestuurd dat weer is doorgestuurd via de buurtpreventie-app.

In het weekend van 15 en 16 maart 2019 staat NL-Doet op de agenda.
Dorpsplan 2.0 staat gepland voor de dorpsraadbijeenkomst van 4 februari. Bedoeling is om dan de plannen/acties voor de komende 5 jaar op een rij te krijgen.

De nieuwjaarsreceptie van de dorpsraad is op maandag 7 januari. 

6)         Rondvraag
De bewoners aan het woord             
Pedro vraagt of er duidelijkheid is over de prijs van de grond voor het bouwproject op de Boschakker. Dit is nog niet 100% duidelijk maar het ziet er goed uit.
Ivo meldt dat hij vorige keer is uitgenodigd door Rietje Nijdam voor de jongerenraad in Boxmeer. Ivo wil daar graag bestuurslid worden. Hij kan een mooie brug vormen tussen alle jongeren in het dorp en de gemeente Boxmeer. Als jongeren zaken hebben voor de gemeente dan kunnen ze dit doorgeven aan Ivo.
Toon Gerrits meldt dat zijn ‘oude buurvrouw’ op de Molenhof geen welkomstpakket heeft gehad. Peter geeft dit door aan de welkomstcommissie.
Herman meldt dat er nog een stichting promotie bestaat en vraagt wat hiermee moet gebeuren. Voorstel is om deze op te heffen.
Marijn vraagt wat de mogelijkheden zijn om het ‘café’ in Knillus meer open te stellen, voor mensen uit het dorp. Peter meldt dat dit geen punt is voor de dorpsraad, maar iets voor het bestuur van Knillus.
Ronny (niet met ie maar y!)  is super positief dat het gerucht van vorige vergadering dat er een Hertog-Jan Weizener op de tap zou komen nu daadwerkelijk gerealiseerd is!                           
           
7)         Sluiting             

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: