Notulen Dorpsraad 8 okt

Publicatiedatum: Dinsdag 09 oktober 2018

Dorpsraadvergadering 8 Oktober                         
 
Locatie: Café KNILLUS
 
Aanvang: 20.30 uur

 
1)         Opening                                                                              
            Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
           
2)         Vaststelling  van de notulen          
            De notulen worden goedgekeurd, nadat Henk Broeren heeft gemeld dat er in de
            vorige notulen niet vermeld stond dat hij het convenant ging tekenen. Hij komt hier
            nog op terug in de rondvraag
                       
3)         De werkgroepen aan het woord  
 
            -      WONEN    
                                                                                                                     Peter Verhoeven van Wonen Vierlingsbeek houd een presentatie over het
             bouwen van een aantal huurwoningen op het Bosch-Akker. Zij zijn van plan om 6
 huurwoningen te bouwen. Dit is een kopie van de woningen die ze nu in Holthees aan het bouwen zijn. 4 worden gewonen huurhuizen 1 senioren woning op de
 begane grond en 1 appartement op de bovenverdieping voor alleenstaande of jonge stellen. Anders dan het plan van 2 jaar terug hoeft de huurders behoefte vanuit het dorp niet te worden aangetoond. Er moet nog wel even gespard worden met de bouwer over het energie neutraal worden van de woning, maar dit lijkt goed te komen. Ook zal de gemeente wat van de grondprijs af moeten doen. Hierop wordt binnenkort een antwoord verwacht. Als alles mee zit kan er dan in de eerste helft van 2019 begonnen worden met de bouw.
 
-          ZORG EN WELZIJN
 
De huiskamer verloopt goed, de verhuizing naar KNILLUS is prima verlopen. Ook op maandag middag is er nu een huiskamer. Ook daar was het erg druk en gezellig. Voorheen was Linda van Raaij aanspreekpunt van de huiskamer. Daar worden nu Wilhelmien de Jonge-Straatman en Tiny lamers aan toegevoegd.
Er is wel een probleempje met de zonnebloem. Vortum-Mullem werkte daar samen met Sambeek. Sambeek heeft besloten te stoppen. De werkgroep heeft gekeken of het zinvol is om alleen verder te gaan. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat veel van de dingen die de zonnebloem doet, door de werkgroep  in Vortum-Mullem ook al wordt gedaan. Wat overblijft is het ziekenbezoek voor langdurige zieken en de bootreisjes. De werkgroep gaat nu bekijken hoe ze dit verder kunnen oppakken.

MFA
 
De afbouw van KNILLUS gaat goed, al is er nog veel werk te verrichten. Medio December moet het helemaal klaar zijn. Er is een kleine budget overschrijding, maar mede  door het vele gebruik van KNILLUS lijkt dat allemaal goed te komen. De grondposities voor het buitengebied zijn geregeld. Men is nu met een klein groepje aan het kijken hoe men het verder in kan gaan richten. Verder is het bestuur druk bezig met een nieuw reglement op te stellen, over het gebruik van KNILLUS. In de loop van de maand wil men nog een bijeenkomst houden voor alle gebruikers, waarin dat allemaal uitgelegd word. De sloopvergunning van het Gemeenschapshuus is verleend. De kijkavond van 19 September is goed verlopen. Er is veel weg gegaan. Tussen kerst en  nieuw zal het gebouw gesloopt worden. Van te voren zal het dan zoveel mogelijk gestript moeten zijn. Op 22 December wordt er nog een afscheidsfeestje gegeven in het Gemeenschapshuus. Op die avond zullen dan ook de nieuwe munten in gebruik genomen worden en wordt er afscheid genomen van het oude bestuur. Verder info volgt nog.

 
-          KERMIS
-           
De kermis was erg geslaagd. Druk en gezellig. De vrijdag was erg druk, boven verwachting, maar wel erg leuk. Zaterdag met 36 tafels uitverkocht. En de zondag als altijd ook weer druk en gezellig. Het opstelling van de kermis terrein was erg goed, het vormde mooi 1  geheel met KNILLUS. Frans legt nog even uit dat het Happy Hour betaald wordt door de Dora, net als de botsauto muntjes voor het jeugdorkest. De rest is voor rekening van KNILLUS net als de opbrengsten.
 
-          BSSA
 
Het doorstarten van de peuterspeelzaal met Spring is mislukt. De afspraak die met Spring gemaakt was om met 1 kind weer te starten is niet nagekomen door Spring.
Nu moeten het er 6 zijn, maar dat gaat op korte termijn niet lukken. Ook heeft Spring aangegeven het ook niet te zien zitten om in een klein dorp als VM nog op te starten. Er is een mogelijkheid om zelf op te starten. Jan Broeder en Rob van Hulten gaan dit oppakken. Zij zullen zich aansluiten bij de werkgroep.
 
-          NIEUWJAARSDUIK
 
De Pastoors Sweenstraat heeft aangegeven met de organisatie te willen stoppen.
Er zijn enkele vrijwilligers gevonden die dit willen gaan overnemen. Ernst van de Weijer en Jan Hendriks zullen het voortouw nemen. Zij zoeken nog wel enkele vrijwilligers die zouden willen helpen. Aanmelden kan bij Ernst van de Weijer.
Net als vorig jaar zal de Nieuwjaarsduik op het KNILLUS plein zijn
 
4)         Mededelingen en ingekomen stukken
            -      Gasvrij Vortum-Mullem gaat (voorlopig) niet door. Er wordt binnen de gemeente        bekeken of er iets anders kan gebeuren.
            -      Evaluatie kermissen gemeente Boxmeer Dinsdag 27 November 19.30-21.30.
                    Frans Broeder en Pedro Lamers zullen daarbij aanwezig zijn.
            -      Algemene ledenvergadering VKKN woensdag 7 November 19.30-21.30 Esbeek.
            -      Omgang met duurzame energiebedrijven.
                    De dora wordt steeds vaker benaderd door duurzame energie bedrijven om eens
                    Een avond te komen praten. Het bestuur heeft besloten dit voorlopig niet te
                    doen, zolang er geen duidelijk beleid is vanuit de gemeente.
            -      Partner overleg Woensdag 31 Oktober om 20.00 uur.
                    Peter van Bree en Frans Broeder zullen daar bij aanwezig zijn.
 
5)         Rondvraag
De bewoners aan het woord            
·         Henk Broeren is bij een bijeenkomst geweest over zorg in Boxmeer. Hij heeft daar namens Vortum-Mullem het convenant getekend. Alle bewoners van 60 jaar en ouder in de gemeente Boxmeer krijgen een uitnodiging voor een bijeenkomst over: hoe om te gaan met zorg in de toekomst. Hiervoor zijn 3 bijeenkomsten gepland. Verder info volgt nog.
·         Ronny Graat zegt erg blij te zijn met het Hertog Jan bok Biertje.
·         Roel zegt dat er de volgende keer waarschijnlijk een speciaal biertje van Jupiler komt.
 
6)         Sluiting                                 

 

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: