Notulen dorpsraadvergadering 3 september 2018

Publicatiedatum: Maandag 03 september 2018

Dorpsraadvergadering 3 september 2018
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 2 juli 2018 worden goedgekeurd. Maarten vult nog aan dat op 22 september de activiteit voor de Burendag gepland staat (aanvang sloop/strippen Gemeenschapshuus). Definitieve sloop zal einde van het jaar plaats gaan vinden.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
MFA KNILLUS
De bouwactiviteiten lopen nog steeds door. De komende periode moet nog enkele zaken worden afgerond. De Schutskooi gaat het beheer van het groen rondom Knillus (incl. kerkhof) verzorgen. Streven is om eind september alles zoveel mogelijk klaar te hebben. Alle hulp is de komende weken nog van harte welkom. Met de definitieve openstelling van Knillus geldt ook het verbod om te roken en geen alcohol <18. Er komt nog een laatste avond waarop ‘afscheid’ wordt genomen van het oude Gemeenschapshuis.
 
WONEN            
De werkgroep Wonen heeft een gesprek gehad met Wonen Vierlingsbeek. Zij zijn voornemens (nog niet 100% definitief) om op Bosch-Akker een aantal huurwoningen neer te zetten. Deze woningen kunnen worden ingezet voor zowel jongeren als ouderen afhankelijk van de vraag. Als het definitief is zou dit in 2019 gerealiseerd worden.
Guido Stevens meldt dat hij samen met Rob Marten bezig is om een CPO-project te starten in Vortum-Mullem. In eerste instantie zouden ze aansluiten bij Holthees, maar inmiddels zijn ze samen bezig terwijl blijkt dat je met minimaal 4 partijen moet zijn om in aanmerking te komen voor CPO bouw. Ze zoeken dus nog 2 partijen erbij om samen CPO op te starten.
 
KERMIS
Het programma van de kermis 2018 staat vast. De opening van de kermis zal om 19.00 uur verzorgd gaan worden door het opleidingsorkest. Daarna op de vrijdagavond gaat de primeur van Ravechurch in Knillus plaatsvinden. Op zaterdagavond zit de pubquiz al volledig vol en voor zondagmiddag staat het Pletjesdreijen op de agenda. Op maandagavond is het happy hour op het kermisterrein. Het wordt passen en meten om alle attracties op het plein te krijgen en daarom zal de St. Cornelisstraat half worden afgesloten.
 
WELKOM
Er zijn de afgelopen weken weer twee welkomstpakketten bezorgd op de volgende adressen:
Familie Bakker (voorheen Swinkels);
Mariet en Ron School (voorheen Derks)
Op de Steenklef en in de Steeg zijn ook nieuwe mensen komen wonen die nog bezocht gaan worden.
 
BSSA (BasisSchoolSintAnna)
Enige tijd geleden zou de peuterspeelzaal weer geopend gaan worden in Vortum. Hierover is wat onduidelijkheid ontstaan maar Hennie Cremers is in gesprek met Spring om dit ook daadwerkelijk van de grond te krijgen. Met de komst van enkele nieuwe inwoners is ook het aantal kinderen op school weer in de lift.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken:
 
De nieuwe wijk- en dorpsraadcoördinator is bekend en dit is mevrouw Andrea Roeland van Boven uit Sambeek.  
 
Op 29 September vindt het symposium “Mantelzorg bepaal je zelf”  plaats van 12 tot 16 uur in Ettenleur.
 
Op 6 September is er een stakeholdersbijeenkomst ‘Wonen en zorg voor senioren’ in het gemeentehuis van Boxmeer van 15.00 – 17.00 uur.
 
Op 4 September wordt er een promofilmpje gemaakt voor gasloos Vortum-Mullem. Half oktober wordt duidelijk of we in aanmerking komen voor de subsidie die hiervoor beschikbaar is gesteld.
 
Het laarzenpad dat jarenlang is bijgehouden door Jan Brienen, wordt vanaf nu bijgehouden door Erik Willems. Alle hulp hierbij is welkom.
 
 
Rondvraag
Jacob vraagt hoe het zit met het beleid van de gemeente Boxmeer rondom duurzame energie (zonnepanelen en windmolens). Dit naar aanleiding van de bijeenkomst die we onlangs hebben gehad. In eerste instantie ligt dit balletje bij de gemeente Boxmeer eventueel in combinatie met het project gasloos Vortum-Mullem.
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op maandag  8 oktober (i.v.m. kermis de 2e maandag) om 20.30 uur in Knillus.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: