Notulen dorpsraadvergadering 2 juli 2018

Publicatiedatum: Maandag 02 juli 2018

Dorpsraadvergadering 2 juli 2018

 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Notulen
De notulen van 4 juni 2018 worden goedgekeurd.

Peter introduceert gastspreker Bas Wijnen van Vrijopnaam. Bas geeft een toelichting over de plannen die ze hebben voor de aanleg van een zonnepark aan de Provinicale weg. De presentatie hiervan zal binnenkort op de site worden geplaatst.

Werkgroepen aan het woord
MFA KNILLUS
De bouwactiviteiten lopen nog steeds door. De komende periode moet er nog het nodige gebeuren. Streven is om eind september alles zoveel mogelijk afgerond te hebben

Mededelingen en ingekomen stukken
Vanuit Boxmeer bestaat het idee om 75 jaar bevrijding te gaan vieren in 2019. Dit op een vergelijkbare manier als

Binnenkort is er weer een burendag. Projecten hiervoor kunnen worden aangemeld.

Rondvraag
Hennie de Haas vraagt wanneer het Gemeenschapshuus wordt afgebroken. Dit zal pas gaan gebeuren als Knillus volledig gereed is dus na september

Geert van Raaij meldt dat er op vortum-mullem@info een platform wordt gemaakt voor het gebruik van een eigen emailbox en dataopslag. Het bestuur van Knillus doet hier op dit moment een pilot mee.

Jacob Fleuren heeft gehoord dat de regels voor het bouwen op de Molenhof versoepeld zouden kunnen worden. Peter neemt hierover nog contact op met de gemeente.

Paul Gijsen vraagt hoe Nicolette Peters van Gemeente Boxmeer de avond met de presentatie van Vrijopnaam heeft ervaren. Ze vindt het fijn dat ze sfeer heeft kunnen proeven. De gemeente wil inzetten op duurzaamheid en zoekt hier de partners bij die passen bij het beleid van de gemeente Boxmeer. Het beleid hiervoor moet nog worden vastgesteld. De vergadering heeft hierover de nodige discussie gevoerd.

Jan Hendriks vraagt hoe het zit met het laarzenpad. Jan Brienen heeft dit jarenlang bijgehouden, maar vanwege werkzaamheden bij Knillus is dit niet meer gebeurd. Onlangs heeft Teun Nabuurs  het nog geklepeld maar het is sterk verwilderd. De dorpsraad zal na de vakantie kijken hoe verder hiermee.

Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op maandag 3 september om 20.30 uur in Knillus.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: