Dorpsraadvergadering 4 december 2017

Publicatiedatum: Maandag 04 december 2017

Dorpsraadvergadering 4 december 2017
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 6 november 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
De bouw verloopt voorspoedig. Beton is gestort, de verdiepingsvloer ligt erin en de constructie van het café staat er. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. Op 6 januari houdt de fanfare haar Nieuwjaarsconcert in Knillus. Er is een flyer verstuurd aan alle ‘oud-Vortummers’ met een uitnodiging voor de opening, de Steen van Knillus en de mogelijkheid om zich aan te melden als vrijwilliger. Hierop is erg positief gereageerd. De officiële opening staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
Sint Anna Vooruit
Peter van Bree doet een update. De werkgroep is druk bezig met het promoten van de school. Het plein is inmiddels opgepimpt en op 20 december wordt er een Kerstmarkt georganiseerd.
 
Kermis
Pedro Lamers vertelt dat de commissie de kermis heeft geëvalueerd. Alleen de zaterdag is minder goed bezocht. Daarom willen we het programma volgend jaar aangepast. De pubquiz gaat naar de zaterdagavond en de vrijdag wordt er een activiteit voor de jeugd georganiseerd. Verder is er een evaluatie geweest vanuit de gemeente met de dorps- en wijkraden samen met de kermisexploitanten. Het ziet ernaar uit dat ook voor de kleine dorpen de komende 3 jaar een exploitant (met minimaal 7 activiteiten en een bijdrage van € 3000,-- van de gemeente) gevonden kan worden. Begin volgend jaar wordt dit definitief bepaald.
 
Zorg en Welzijn
De huiskamer verhuist naar Knillus (als dit klaar is!) en Linda van Raaij heeft bij de gemeente subsidie aangevraagd voor de huurkosten. De gemeente wil hieraan bijdragen met een eenmalige bijdrage en het 3e kwartaal 2018 wordt dit geëvaleerd. De organisatie van de huiskamer wil naast de ochtend ook een middagactiviteit gaan organiseren. De werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ had een nummer waar mensen hen konden bereiken. Dit was het vaste nummer van Linda. Vanwege de verhuizing vervalt dit vaste abonnement en Linda wil nu via een mobiel die kan rouleren dit opvangen. De ouderen krijgen ook nog een instructie hoe ze de werkgroep kunnen bereiken. De dorpsraad zal de kosten hiervoor voor haar rekening nemen.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
Patrick Peeters geeft toelichting over de mogelijkheden van het verhuren van een auto voor mensen die hiervan gebruik willen maken. Hij heeft dit nu geregeld middels SnappCar. De auto kan dan per halve dag verhuurd worden. Aanmelden moet dan gebeuren bij SnappCar.
 
Peter en Frans zijn naar het partneroverleg op 28 november geweest. Dit is het overleg van het College met de dorps- en wijkraden. Een belangrijk thema was de toekomstige gemeente ‘het land van Cuijk’. Wij als dorpsraad gaan hier niet veel tijd en energie in steken maar volgen de ontwikkelingen.
 
28 november is er een bijeenkomst sociale kaart, onderdeel van ‘Ons Thuus’.
Vortum-Mullem heeft al de commissie Zorg en Welzijn die dit soort activiteiten voor haar rekening neemt
 
Op 21 januari is er bij de Schutskooi de afsluiting van het monument vliegtuigcrashes.
 
Op 11 december is er een thema gerichte regionale bijeenkomst in Vorstenbosch (voor de liefhebbers J)
 
We hebben de mogelijkheid om onze website www.vortum-mullem.info wat gebruikersvriendelijker te maken; terugkeerpatroon, dorpsblad ja/nee, formaat wijzigen plaatje. Kosten hiervoor zijn ca. € 900,--. Eerst indruk is dat dit veel geld is. We kijken vanuit het bestuur nog even wat we hiermee doen.
 
De Pastoor Sweensstraat wil nog een keer de Nieuwjaarsduik organiseren. De catering eromheen doen ze niet meer. Hiervoor moet nog een oplossing worden gezocht. Dit jaar zou een overgangsjaar kunnen worden zodat Knillus in de toekomst deze activiteit over kan gaan nemen.
 
Via NL.doet is weer de mogelijkheid om € 400,-- (maximaal) te vragen voor een activiteit verzorgd door vrijwilligers. We gaan enkele activiteiten aanmelden
 
 
Rondvraag
Elly v.d. Krabben vraagt of er een hondenspeelveldje kan komen. De gemeente werkt hier niet aan mee met als reden dat er ruimte genoeg is voor het uitlaten van honden.
 
Peter Stevens meldt dat volgend voorjaar door E-Fiber (voorheen LVCnet) zal worden gestart met de aanleg van het glasvezelnetwerk.
 
Hij vertelt verder dat er in 2019 gestart wordt met het bouwen van een rij van 5 huizen waarin ook starters/ouderen woningen gerealiseerd worden (zelfde concept als in 2018 in Holthees gebouwd wordt)
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 8 januari met de nieuwjaarsborrel om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus.
 
 
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: