Notulen dorpsraadvergadering 6 november 2017

Publicatiedatum: Maandag 06 november 2017

Dorpsraadvergadering 6 november 2017
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 2 oktober 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
De bouw verloopt voorspoedig. Beton is gestort en de bouwgroep is bezig met de verdiepingsvloer. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. Op 25 oktober is er een gebruikersraad geweest in Knillus. De opkomst was erg goed en de aanwezigen waren positief over de presentatie. Op 6 januari houdt de fanfare haar Nieuwjaarsconcert in Knillus. Er wordt nog een flyer verstuurd aan alle ‘oud-Vortummers’ met een uitnodiging voor de opening, de Steen van Knillus en de mogelijkheid om zich aan te melden als vrijwilliger. De officiële opening staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
Sint Anna Vooruit
De organisatie van de burendag in september heeft veel gespreksstof opgeleverd ook in de omringende dorpen. Het komende jaar worden er nog enkele activiteiten georganiseerd om de school positief onder de aandacht te brengen; Kerstmarkt, Koningsdag en op 2-3 juni de opening van Knillus
 
Welkom
Er zijn 2 pakketjes uitgedeeld aan Erik en Louise Leijendeckers (voorheen Spoorzicht) en Denise Kamps en Stef Robbers op de Steenklef 4
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
Peter en Frans zijn naar het partneroverleg op 31 oktober geweest. Dit is het overleg van het College met de dorps- en wijkraden. Een thema was het meer op de kaart zetten van ‘het land van Cuijk’ met de nadruk op het bourgondische van Brabant. Ook nu werd duidelijk dat er een groot verschil is tussen de wijkraden enerzijds en de dorpsraden anderzijds. Verder is medegedeeld dat de gemeente een jaarlijkse bijdrage gaat doen van € 250,-- voor het onderhoud van de AED-kast. M.b.t. de kermis is men in overleg met een exploitant voor de komende jaren
 
28 november is er een bijeenkomst sociale kaart, onderdeel van ‘Ons Thuus’.
Vortum-Mullem heeft al de commissie Zorg en Welzijn die dit soort activiteiten voor haar rekening neemt
 
De werkgroep vliegtuigcrashes was erg tevreden over het verloop van de onthulling. Ook vanuit de dorpsraad is er nog een kleine bijdrage gegeven
 
Via NL.doet is weer de mogelijkheid om € 400,-- (maximaal) te vragen voor een activiteit verzorgd door vrijwilligers. We gaan enkele activiteiten aanmelden
 
Rondvraag
Ronnie Graat meldt dat de Pastoor Sweensstraat wil gaan stoppen met het organiseren van de Nieuwjaarsduik. Dit jaar zou een overgangsjaar kunnen worden zodat Knillus in de toekomst deze activiteit over kan gaan nemen.
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 4 december om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: