Notulen dorpsraadvergadering 2 oktober

Publicatiedatum: Maandag 02 oktober 2017

Dorpsraadvergadering 2 oktober 2017
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 4 september 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
Aan de inkomstenkant hebben we onze doelstelling gehaald. De uitdaging wordt nu om ook binnen het gestelde budget te bouwen. De vloer en tegels zijn uit de kerk gehaald, het zand is eruit en de fundering wordt deze week gestort. De groep vrijwilligers is erg positief en de opkomst is tot nu toe steeds erg goed geweest. Ook de komende periode zal er regelmatig input gevraagd worden van de vrijwilligers. Op 25 oktober wordt er in Knillus een gebruikersbijeenkomst georganiseerd. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. De officiële opening staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
Sint Anna Vooruit
Op 22 oktober is er een burendag geweest bij Sint Anna. Suzan Jacobs deelt mee dat het een erg geslaagde dag is geweest . Het plein is mooi versierd en iedereen was erg enthousiast. Sint Anna is echt op de kaart gezet. De werkgroep gaat verder met het promoten van de school. Er is een nieuwe site gemaakt en er is een flyer verspreid in Groeningen en Sambeek met promotie van de school. Ook moet duidelijk gemaakt worden dat de school zeker niet dicht gaat.
 
Kermis
Frans meldt namens de werkgroep dat de Kermis goed verlopen is dit jaar. Zeker de pubquiz en het ‘Pletjesdreijen’  zijn goed bezocht. De zaterdagavond zat er een goede band, maar de opkomst was helaas erg laag. De dorpsraad sponsort de kermisaktiviteiten: muntjes opleidingsorkest, happy hour, springkussen en spandoek in totaal ca. € 500,--. Het Gemeenschapshuis betaalt de muziek/pubquiz voor alle dagen wat neerkomt op een bedrag van ruim € 2000,--. Voor de komende jaren zal het moeilijk worden om nog een exploitant te vinden. Op 20 november is er een overleg vanuit de gemeente met alle dorpen over de voortgang van de kermis in de kleinere dorpen. De kermiscommissie zoekt nog steeds enthousiaste mensen (voorkeur voor dames J) om zich aan te sluiten bij de commissie.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
Op 7 december is er vanuit de gemeente een vergadering m.b.t. ‘Werk in uitvoering
 
In het weekend van 2-3 juni vindt naast de opening van Knillus op zaterdag op zondag 3 juni een open dag voor alle bedrijven gepland. Op deze zondag zou ook aandacht  kunnen zijn voor nieuwe bewoners
 
Op 7 oktober om 14.00 uur is de monumentonthulling van de vliegtuigcrashes bij de Schutskooi
 
De dorpsraad heeft een flyer gekregen van ‘Kern met pit’. Voor goede ideeën vanuit buurt- en of wijkraden is er maximaal een bedrag van € 1000,--  beschikbaar
 
Laatste mededeling is het partneroverleg dat gepland staat op 31 oktober. Dit is het overleg van het College met de dorps- en wijkraden. Peter en Frans zullen hierbij aansluiten
 
 
Rondvraag
Herman meldt dat er inmiddels bordjes zijn geplaatst bij het Joelvuur en de Canadese eik.
 
Wilhelmien geeft aan dat er een aanvraag is gedaan voor een bijdrage aan het huiskamerproject
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 6 november om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: