Notulen dorpsraadvergadering 4 september 2017

Publicatiedatum: Maandag 04 september 2017

Dorpsraadvergadering 4 september 2017
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 

Notulen
De notulen van 3 juli 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
De bouwactiviteiten liggen op koers. De vloer en tegels zijn uit de kerk gehaald, het zand is eruit en de fundering wordt deze week gestort. De groep vrijwilligers is erg positief en de opkomst is tot nu toe steeds erg goed geweest. Ook de komende periode zal er regelmatig input gevraagd worden van de vrijwilligers. De actuele situatie is regelmatig te volgen via de website. De officiële opening staat gepland voor het weekend van 2 en 3 juni.
 
Sint Anna Vooruit
Henny Cremers licht toe dat er net als in alle kleine kernen ook in Vortum-Mullem sprake is van krimp wat betreft het leerlingenaantal. Als voorbereiding hierop is het onderwijssysteem omgevormd om zo de toekomst van de school in Vortum-Mullem te kunnen borgen.  Principe is dat kinderen van verschillende  leeftijden bij elkaar zitten in een ‘unit’. Dit systeem draait nu een aantal jaren en wordt als goed beoordeeld (in heel Nederland zijn er tot nu toe 27 scholen als goed beoordeeld!). De komende jaren zal de krimp nog verder toenemen waarop nu reeds wordt geanticipeerd. Zo is er een werkgroep, Sint Anna Vooruit, geformeerd die gaat zorgen voor positieve PR en die potentiële gezinnen/ouders en nieuwe bewoners binnen Vortum-Mullem en omgeving actief gaat benaderen om ze te laten weten hoe de school in Vortum-Mullem werkt, up-to-date blijft wat betreft materialen/methodieken en daardoor zo goed presteert. Op deze manier zou Vortum-Mullem zelfs een soort regiofunctie kunnen gaan vervullen.
 
Kermis
Pedro meldt namens de werkgroep dat de Kermis voor dit jaar is geregeld. Het programma is terug te vinden op de site en er volgt nog een flyer. Het jeugdorkest zal op vrijdag de kermis openen. Voor de komende jaren zal het moeilijk worden om nog een exploitant te vinden.
 
Zorg en Welzijn
De werkgroep zoekt nog steeds een vrijwilliger voor de donderdagmiddag. Op woensdagmiddag aanstaande komen 2 vertegenwoordigers vanuit de gemeente Boxmeer voor en evaluatie van de huiskamer.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
 
De opbrengst van de kinderrommelmarkt t.b.v. Knillus was € 233,25
 
In het weekend van 2-3 juni vindt naast de opening van Knillus op zaterdag op zondag 3 juni een open dag voor alle bedrijven gepland. Op deze zondag zou ook aandacht  kunnen zijn voor nieuwe bewoners
 
Han Luijters geeft toelichting op het convenant dat is opgesteld door Gemeente met de dorps- en wijkraden. Het nieuwe convenant moet gaan zorgen voor meer duidelijkheid.
Verder heeft de gemeente Boxmeer via ‘Werk in Uitvoering’ een plan uitgewerkt m.b.t. tot alle activiteiten rondom openbare ruimten (groen, wegen, verlichting etc.) . Via de site van de gemeente Boxmeer is deze informatie toegankelijk.
Laatste mededeling is het partneroverleg dat gepland staat op 31 oktober. Dit is het overleg van het College met de dorps- en wijkraden. Peter en Frans zullen hierbij aansluiten
 
Op 18 oktober vindt in Venhorst het 3-daagse internationaal Europees Plattelandsparlement plaats. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Peter
 
Er is contact met de gemeente over de plek voor het plaatsen van een luiercontainer in Vortum-Mullem
 
 
Rondvraag
Henk Broeren meldt dat er vanuit de Stichting Zonnebloem samenwerking is gezocht met de afdeling Sambeek om de toekomst te waarborgen.
 
Maarten geeft aan dat er meer follow-up zou moeten komen vanuit de werkgroep Welkom zodat alle verenigingen, school etc. op de hoogte zijn. Maria en Peter pakken dit verder op.
 
Ton Swinkels meldt dat de prijs op het PR-bord voor bouwen in Vortum-Mullem niet klopt. Er geldt nog steeds een korting op. Peter neemt dit op met Licht op Jong.
Hij geeft ook aan dat er een stuk in de krant heeft gestaan dat VDB/LO dat deze partij negatief zou zijn wat betreft de bouw van Knillus. Ton meldt dat dit zeker niet zo is en dat ze alleen enkele kritische vragen hebben gesteld.
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 2 oktober om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus.
 
 
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: