Dorpsraadvergadering 12 juni 2017

Publicatiedatum: Maandag 12 juni 2017

Dorpsraadvergadering 12 juni 2017
 

Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Een speciaal woord van welkom voor de leden van de raad: Bauke de Bruin van Vught (CDA) en Sraar Kusters (LOF).
 
 
Notulen
De notulen van 5 april 2017 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord


MFA KNILLUS
De werkgroep ligt op koers. De bouwaanvraag is ingediend en we wachten op de definitieve toezegging vanuit de gemeente waarna de koop van de kerk kan plaatsvinden.
 
Vortum-Mullem 75 jaar
Op 15 juli wordt er een dag georganiseerd met o.a. een rommelmarkt, fancy-fair, de Steen van Knillus en diverse andere gezellige activiteiten. In 2018 (2 en 3 juni) wordt er in samenwerking met de ondernemers in Vortum-Mullem een open dag georganiseerd.
 
Licht op Jong
Lino meld dat LoJ weer actief bezig is. De komende tijd willen zij zich vooral bezig houden met het promoten van de bouwkavels in Vortum-Mullem middels een spandoek langs de A73.
 
Welkom
Er is wederom een welkomstpakketje uitgedeeld. Deze keer aan de familie Dijkshorst en aan Veronique Jacobs/Thomas Massop.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
ONI heeft van de gemeente Boxmeer een bijdrage gekregen voor het repareren van de ballenvangers op het sportveld.
 
Het idee voor aanleg van een hondenspeeltuintje wordt niet gefaciliteerd door de gemeente Boxmeer. Peter van Bree heeft hierover contact gehad met de gemeente en deze had diverse argumenten om dit niet te faciliteren
Lino Litjens doet een oproep vanuit het Benkske of er vrijwilligers zijn als leiding van Rouwe Start (jongeren van groep 8 tot en met 16 jaar)
 
 
Rondvraag
Henk Broeren geeft aan dat de gemeente de site ‘Ons thuus’ heeft die interessant is om eens te kijken vanuit de dorpsraad. Wellicht is er een mogelijkheid om deze site te linken vanuit onze eigen site vortum-mullem@info.nl
 
Herman van Bree is bij Botterhuis geweest voor een plaatje met tekst bij het Joelvuur en de Canadese eik.
 
Toon Gerrits geeft aan dat het kruisbeeld steeds door hem onderhouden wordt. Het is niet duidelijk wie er eigenaar is van dit kruisbeeld. Hij zal voorlopig het onderhoud voor zijn rekening nemen.
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst op 3 juli om 20.30 uur in ’t Gemeenschapshuus.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: