Notulen Dorpsraadvergadering 5 april

Publicatiedatum: Donderdag 13 april 2017

Dorpsraadvergadering 5 April 2017
 

 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 6 Maart 2017 worden goedgekeurd.
 
Werkgroepen aan het woord
 
MFA KNILLUS
 De werkgroep is op 3 sporen Bezig.
Financieën: Dit loopt goed, eind April moet de aanvraag ingediend worden, 2/3 van het geld moet    dan aanwezig zijn. Dit gaat lukken.
Welstand: Het eerste plan is afgekeurd, er is een tweede plan ingediend, dit lijkt het wel te gaan worden.
Stichting:  Het bijna gehele bestuur van het gemeenschapshuus, zal begin Januari terugtreden. Hiervoor in de plaats komen 3 nieuwe mensen. John Ebben, Pieter-Jan van Kempen en Maarten Ebben zullen dit gaan doen. Zij lopen nu al met het huidige bestuur mee, om te kijken hoe eea reilt en zijlt.
3 is nog niet genoeg er zal nog iemand bij gezocht worden.
Met de grondposities rond de kerk gaat het goed, dit zal binnenkort worden afgerond. Ook zullen de statuten worden aangepast. Op 15 mei zal er een grote bijeenkomst in de kerk gehouden worden waar een presentatie gegeven zal worden hoe we ervoor staan en wat er nog moet gebeuren. Ook kan men dan zien hoe het er ongeveer uit zal komen zien, dmv kaarten en 3d animatie.
 
Wonen
Op de dora vergadering van 6 Maart is er een inleiding gegeven over het bouwen op Bosch-Akker.
Projectontwikkelaar Johan Zegers wil daar 4 woningen bouwen. Inmiddels zijn er 2 serieuze gegadigden. Dit is er echter nog 1 teweing. Bij 3 kandidaten zal er gebouwd gaan worden. De aannemer zal dan de 4e woning voor zijn eigen rekening nemen. Er is ook al contact gezocht met de woningstichting of die 2 woningen wil overnemen en verhuren. Zij komen hier begin Mei op terug.
 Jacob Fleuren gaat bouwen op Molenhof. 1 woning is verkocht, belangstellende voor de andere woning kunnen zich melden bij Jacob Fleuren.
Vanuit de Rabobank gaat er een pilot lopen over het adviseren van jongeren bij de aanschaf van een huis. Maarten heeft Vortum-Mullem hiervoor aangemeld.
 
Licht op Jong
Lino meld dat LoJ weer actief bezig is. De komende tijd willen zij zich vooral bezig houden met het promoten van de bouwkavels in Vortum-Mullem.
 
Goede doelen.
Petra Broeder meld dat de goede doelen week uitermate goed is verlopen. Er is ongeveer 2600 Euro opgehaald. Dit is meer dan vorig jaar.
 
Welkom
Er is wederom een Welkomstpaketje uitgedeeld. Deze keer aan Michiel Boskamp. Hij woont in klein Vortum.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Woensdag 12 April is er om 19.30 in zaal Riche te Boxmeer een bijeenkomst over de toekomst van het lande van Cuijk. Op deze avond kunt u meepraten over thema’s die burgers belangrijk vinden in de toekomst. Dit gaat met stellingen en stemkasten
 
Onze website was gehackt, maar is inmiddels weer in de lucht. Gebruikers van de site wordt wel gevraagd hen wachtwoord te vervangen.
Peter stelt voor, of het verstandig is om ook een facebook account te maken voor de dorpsraad. Dit wordt niet nodig geacht aangezien je via berichten op VM.info ook het bericht op Facebook kunt laten zetten. Jammer genoeg doen dit niet alle verenigingen. Voorgesteld wordt om een keer een info avond te houden, zodat uitgelegd wordt hoe dit precies moet.
 
Patrick Peeters heeft zich aangemeld bij de club van 500. In deze club zitten 500 Brabanders die actief gaan meedenken over de mobiliteit in de toekomst in Brabant.
 
Onze basisschool heeft uitermate goed gepresteerd. Bij de laatste inspectie kregen zijn het predicaat “GOED”. Een erg knappe prestatie voor een kleine school. Vanaf komend jaar gaat ook het continue rooster gelden op de school. De school staat er dus goed voor, al wordt het de komende jaren erg krap qua kinderen. Maarten heeft met Henny gesproken en er wordt afgesproken dat er op korte termijn een gesprek plaats vind met de dora en Henny, over hoe we de school in de toekomst levensvatbaar houden.
 
Vortum-mullem bestaat dit jaar 75 jaar. Alle reden voor een feestje. Petra Broeder, Koos van Bree en Peter van Bree gaan hier mee aan de slag. Mocht iemand interesse hebben om mee te denken dan kan die zich melden bij Peter van Bree
 
Rondvraag
 

Lino meld dat de nieuwe penningmeester, Anja Wittenberg, voortaan ook over de verhuur van het Benkske gaat. Voor info en tel. Nr kun je terecht op de site van ’t Benkske.
Verder zijn ze nog op zoek naar nieuwe leiding, je moet dan wel 18 of ouder zijn. Belangstellende kunnen zich melden bij Lino.
 
Jacob Fleuren meld dat er wel glasvezel in de gemeente Venraij  komt ook al doet daar de kern niet mee. Hij vraagt hoe het er hier voor staat. Volgens de laatste berichten gaat het glasvezel ook komen in het lvc. Men verwacht rond eind 2018 klaar te zijn.
 
Linda van Raaij meld dat de huiskamerbijeenkomsten erg goed blijven lopen. De samenwerking met school gaat heel erg goed. Vooral de contacten tussen de ouderen en leerlingen is erg leuk. Dadelijk in het MFA zal het moeilijker zijn om dit zo te houden.  Maarten benadrukt dat het belangrijk is dat alle verenigingen dadelijk naar KNILLUS gaan. Daar is met subsidie en dergelijke rekening mee gehouden. Hoe we de wisseling tussen jong en oud en evt. kosten in de toekomst kunnen borgen, daar valt altijd over te praten.
 
Linda van Raaij vraagt nog of er speelweide kan komen voor de honden. Bv. Bij het speeltuintje in de st. Corneliusstraat. Peter zal navraag doen bij de gemeente.
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Deze vindt plaats op 15 Mei  om 20.30 uur in de kerk.
 

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: