Dorpsraadvergadering 4 juli 2016

Publicatiedatum: Maandag 04 juli 2016

Dorpsraadvergadering 4 juli 2016
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt een goed verlopen VGT weekend. Vanuit de dorpsraad Groeningen is een delegatie aanwezig om de vergadering bij te wonen. Namens de gemeenteraad is Frans van de Zanden (LOF) aanwezig. Anton van Erve zal een toelichting geven over buurtpreventie met behulp van een buurtapp.
 
 
Notulen
De notulen van 6 juni 2016 worden goedgekeurd.
 
 
Buurtpreventie via een buurtapp
Anton van Erve geeft een toelichting  over het gebruik van een buurtapp om de veiligheid in de buurt te verhogen. In de wijk in Boxmeer waar hij woont is een buurtapp aangemaakt waarop melding kan worden gemaakt van verdachte situaties in de buurt. Door middel van waarschuwingsborden kan het gebruik van een buurtapp kenbaar worden gemaakt. Op de site WABP (WhatsAppBuurtPreventie) is ook te zien welke buurten gebruik maken van een buurtapp. De dorpsraad zal bekijken of we dit in Vortum-Mullem ook op kunnen gaan zetten.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
MFA
De gemeente wil de volledige aanvraag voor subsidie inbrengen in het POHO-overleg (portefeuillehouders) op 25 augustus aanstaande. De benodigde informatie hiervoor moet op 1 augustus a.s. worden aangeleverd. Vervolgens zal in de raadsvergadering van november/december het definitieve besluit worden genomen.
 
Wonen
Maarten Ebben meldt dat het project bij de Boschakker helaas is stop gezet vanwege te weinig belangstelling vanuit de huurders.
 
Zorg en Welzijn
Linda van Raaij en Wilhelmien Roelofs gaan vanuit de werkgroep een huiskamerproject opstarten met de school als locatie.
 
LVC net
Geert van Raaij meldt dat Vortum-Mullem de doelstelling (43%) gehaald heeft. De vrijwilligers willen de inwoners van Vortum-Mullem bedanken voor het vertrouwen in LVC net. Uiteindelijk gaat het erom of de grote kernen (Boxmeer, Grave, Cuijk, Mill) de doelstelling ook gaan halen. De deadline is op 17 juli en dan zal een beslissing worden genomen over de vervolgactie.
 
Licht op Jong
Lino Litjens meldt dat afgelopen weekend de opening van de speeltuin in de Molenhof heeft plaatsgevonden. De oudste EN de jongste inwoner van Vortum-Mullem hebben de opening verricht samen met burgemeester van Soest. Daarnaast is de werkgroep nog bezig met een (verplaatsbare) woonboom.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De gemeente stelt een bedrag beschikbaar voor het vervangen van de ballenvangers op het sportveld. De dorpsraad neemt dit verder op met ONI.
 
Peter van Bree neemt nogmaals contact op met de gemeente over de staat van de spotjes  op het kerkplein.
 
De gemeente heeft melding gemaakt van een wijziging op het bouwblok van de Heesh 1.
De stroomkast moet nog voorzien worden van een slot. Volgens de gemeente zouden deze sloten allemaal aanwezig moeten zijn (maar niet in Vortum-Mullem!). Peter neemt dit nog op met de gemeente.
 
Op 13 juli is in de Weijerzaal in Boxmeer een informatie avond over de wateroverlast van de afgelopen periode.  Mensen die hier naar toe willen moeten zich hiervoor aanmelden.
 
Op 24 mei heeft een discussie avond plaats gevonden met alle dorpsraden in de gemeente Boxmeer samen met de gemeente. Belangrijk voor ons is dat we een goed aanspreekpunt hebben bij de gemeente Boxmeer.
 
 
Rondvraag de bewoners aan het woord
Maarten vraagt hoe het zit met de kermis vanwege het samenvallen met het concert van Guus Meeuwis in Vierlingsbeek. De kermiscie heeft besloten om de zaterdagavond gewoon doorgaat (inclusief band).
 
Herman meldt dat het project Calvarieberg in een afrondende fase is gekomen en bedankt alle mensen die hieraan meegeholpen hebben.
 
Geert van Raaij vraagt hoe het zit met de camera’s op het Gemeenschapshuus. Deze werken nog steeds en beeldmateriaal is op te vragen bij Jos Tamminga.
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is (waarschijnlijk) op 5 september om 20.30 uur.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: