Notulen Dorpsraadvergadering 6 juni 2016

Publicatiedatum: Dinsdag 07 juni 2016

Dorpsraadvergadering 6 juni 2016

 
Opening
Frans Broeder opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij heet Antoinette van Esch welkom die namens de PK onze vergadering bijwoont. Hij geeft aan dat voorzitter Peter van Bree verhinderd is.
 
 
Notulen
De notulen van 9 mei 2016 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
MFA
Maarten Ebben doet een update. De tekening van de kerk is in CAT gezet zodat verschillende opties digitaal bekeken kunnen worden. De wensen van de verschillende gebruikers kunnen zo bekeken kunnen worden. Verder is er contact geweest met een fondsenwerver. Hij adviseert om de aanvraag voor subsidie te laten lopen middels een stichting. In het najaar 2016 moet duidelijk zijn welk bedrag hiermee kan worden binnengehaald. De gemeente heeft gereageerd op onze aanvullende subsidie aanvraag. De gemeente wil nu de volledige aanvraag inbrengen in het POHO-overleg (portefeuillehouders) op 25 augustus aanstaande. De benodigde informatie hiervoor moet op 1 augustus a.s. worden aangeleverd. Vervolgens zal in de raadsvergadering van november/december het definitieve besluit worden genomen.
 
Wonen
Afgelopen weekend is er een flyer rondgestuurd. In principe staan alle seinen op groen, alleen moeten er zich nu serieus geïnteresseerde huurders melden. Tot nu toe heeft zich nog niemand gemeld bij de werkgroep. Als er voor de vakantie zich niemand gemeld heeft dan zal de stekker uit dit project worden getrokken. De werkgroep gaat nog een keer actief alle potentiële huurders gaan benaderen.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De bloembakken aan de Akkervoortweg zijn door de dorpsraad aangepland. De bewoners van de Akkervoort zorgen voor het watergeven ervan.
 
Op zaterdag 2 juli om 11 uur vindt de opening van de speeltuin in de Molenhof plaats. Verder informatie hierover volgt nog.
 
Op woensdag 15 juni is er een discussie avond met de gemeente. Het thema is een zo optimaal mogelijk leefbare samenleving. Peter van Bree gaat hier naar toe. Mensen die mee willen kunnen zich melden bij Peter.
 
 
Rondvraag
Henk Broeren meldt dat het huiskamerproject gaat starten in de school ergens in september. Verder meldt hij dat in de gemeente Mill een project loopt rondom buurtpreventie. Hiervoor is een app-groep aangemaakt waarop iedereen verdachte zaken kan melden. Henk Broeren stuur informatie naar Peter van Bree over de contactpersoon die hierover meer weet.
 
Maarten Ebben meldt dat er nog kaarten beschikbaar zijn voor het VGT-weekend.
 
Jacob Fleuren meldt dat Molenhof 5 weer te huur is.
 
 
Sluiting
Frans bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 4 juli om 20.30 uur.

 

Geplaatst door: Geert van Raaij

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: