Notulen dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Maandag 07 maart 2016

Dorpsraadvergadering 7 maart 2016
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 1 februari 2016 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
Licht op Jong
Jochem meldt dat aankomende zaterdag tijdens NL.Doet begonnen wordt met de aanleg van de speeltuin in de Molenhof. Een aantal vrijwilligers heeft zich al aangemeld, maar dit mogen er nog meer zijn!
 
Welkom
Maria meldt dat de werkgroep het welkomstboekje wil gaan updaten. Vraag is of de aanwezigen het boekje willen doorlezen en aangeven wat ze graag veranderd willen zien. Verder doet Maria een oproep dat ze nog mensen zoeken die zich willen aansluiten bij de werkgroep. Er wordt voorgesteld om het boekje nog een keer op de site te zetten.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Op 24 februari is het college van B&W op bezoek geweest in Vortum-Mullem. Zowel het college als de dorpsraad zijn zeer tevreden over het verloop van deze bijeenkomst
 
Aankomende maandag 14 maart is er een informatieavond van LVC-net in het Gemeenschapshuus
 
Op 6 juni sluiten 2 raadsleden aan bij onze dorpsraadbijeenkomst in het kader van de Raadskaravaan
 
Frans Broeder meldt dat er in Vortum-Mullem enkele plekken zijn waar aankondigingsborden mogen worden geplaatst. Deze locaties staan vermeld op de site van de gemeente
 
De dorpsraad heeft een uitnodiging gehad voor de jaarvergadering van de Vereniging van Kleine Kerken. Deze vindt plaats op 16 maart in Molenschot
 
Afgelopen maandag is er een gebruikersbijeenkomst geweest voor de gebruikers van de website. Verzoek aan alle gebruikers (verenigingen) om de evenementen die er plaats vinden zoveel mogelijk te vermelden
 
Het financieel verslag van 2015 is afgerond en opgestuurd naar de gemeente. Deze verantwoording is noodzakelijk om het leefbaarheidsbudget vanuit de gemeente te kunnen ontvangen
 
Peter overhandigt namens de dorpsraad een presentje aan Math en Lies voor alle jaren dat de dorpsraad de bijeenkomsten heeft gehouden bij café Spoorzicht
 
Vanuit de werkgroep Zorg en Welzijn lopen er gesprekken met de gemeente over huiskamergesprekken
 
Herman meldt dat komend weekend het kruis zal worden geplaatst op de nieuwe Calvarieberg
 
 
Rondvraag
Herman vraag hoe het zit met de bordjes bij de Amerikaanse eik en het Joelvuur aan de Provinciale weg. Frans Broeder zal de benodigde teksten opvragen bij Henk Broeren en Herman bij Jos Tamminga
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 4 april om 20.30 uur in het Gemeenschapshuus
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: