Notulen dorpsraadvergadering 1 februari 2016

Publicatiedatum: Dinsdag 02 februari 2016

Dorpsraadvergadering 1 februari 2016
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 14 december 2015 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
Licht op Jong
Lino en Nieky geven een toelichting op het activiteitplan Licht op Jong. Er zijn in totaal 14 activiteiten benoemd. Een voorbeeld van een activiteit is de ‘Deels natuurlijke speeltuin Molenhof creëren’. De werkgroep is bezig om deze activiteit een impuls te geven door deze aan te melden bij NLdoet. Verder zoeken ze nog sponsoren voor deze natuurlijke speeltuin. De andere activiteiten zijn terug te vinden in het activiteitenplan dat als bijlage is bijgevoegd.
 
Zorg en Welzijn
Linda deelt mee dat de werkgroep gestart is met een ‘huiskamerproject’. Het idee hiervan is dat ouderen (en ook jongeren!) in het eigen dorp naar deze ‘huiskamer’ kunnen waar dan diverse activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. Mensen die mee willen helpen als vrijwilliger kunnen zich melden bij de werkgroep.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Toon Gerrits meldt dat Jan van Uden stopt als beheerder van het (foto)archief. Hij is bezig met enkele andere vrijwilligers om een heemkundeclub op te richten die zich bezig gaat houden met dit archief.
 
Peter deelt mee dat er een schommelmand is geplaatst in de speeltuin aan de St. Cornelisstraat.
 
Op 24 februari komt het college van B&W op bezoek in Vortum-Mullem. Agendapunten voor deze bijeenkomst zijn MFA, Wonen en onderhoud/renovatie St. Cornelisstraat.
 
Koos meldt dat de status rondom het project ‘Wonen’ op dit moment vast zit omdat er een potentiële koper nodig is om ook de huurwoningen te kunnen bouwen. Daarnaast moeten zich ook geïnteresseerde huurders melden voordat er verder plannen ontwikkelt worden. Koos en Maarten gaan deze week alle potentiele huurders nogmaals benaderen.
 
De boekenkast bij het Gemeenschapshuus wordt na de carnaval weer geplaatst.
 
 
Rondvraag
Toon Gerrits vraag hoe het nu gaat met LVC-net omdat de BAM zich heeft teruggetrokken. Er is niemand aanwezig die hierop kan antwoorden.
 
Jacob meldt dat er een woning te koop/huur is op Molenhof 5 (in mei behangklaar!)
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is op 24 februari als het college van B&W naar Vortum-Mullem komt.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: