Notulen dorpsraadbijeenkomst

Publicatiedatum: Maandag 14 december 2015

Dorpsraadvergadering 14 december 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 2 november 2015 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
 
LVC NET
Geert van Raaij en Ronnie Graat houden een presentatie over glasvezel in het land van Cuijk. LVCNET is een coöperatie waar iedereen die woont in het land van Cuijk lid kan worden. Doelstelling is een toekomstbestendige breedbandaansluiting tegen een zo laag mogelijke prijs. Om dit haalbaar te maken moet 40% van alle huishoudens in het land van Cuijk zich aan sluiten. De glasvezel die LVCNET aan wil leggen heeft een veel hogere capaciteit dan de huidige kabelverbindingen. Voor verenigingen is er de mogelijkheid om via de leden deel te nemen aan de clubkas waarmee de vereniging per aansluiting 1 euro per maand krijgt van LVCNET (voorlopig voor een periode van 5 jaar). De verenigingen moeten zich hiervoor de komende maand aanmelden bij een van de ambassadeurs (Ronnie Graat, Geert van Raaij, Theo v.d. Horst en Marc Creemers). Dit kan middels het volgende emailadres: glasvezel@vortum-mullem.info. Conclusie van de presentatie is dat de glasvezel alleen maar voordelen biedt! 
 
Wonen
Op 7 december is de informatieavond wonen geweest. De avond is goed bezocht en er was volop interesse voor het bouwen in Vortum-Mullem. De werkgroep gaat de mensen met interesse de komende week persoonlijk benaderen. Afhankelijk van hoe concreet de interesse is zal bepaald worden hoe het verder gaat. Volgende vergadering zal er een update plaatsvinden.
 
MFA
De werkgroep heeft vanavond gesproken met een afvaardiging van het parochiebestuur. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat er voor de kerstdagen een vervolggesprek gaat plaatsvinden met de belanghebbende partijen.  
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Voor buurtverenigingen is er de mogelijkheid om je aan te melden voor NLdoet. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden op de website NLdoet.nl. De vrijwilligers kunnen een subsidie verkrijgen voor de eigen vereniging. Aanmelden kan vanaf begin deze maand.
 
 
Rondvraag
Er zijn geen vragen.
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende bijeenkomst is de nieuwjaarreceptie op maandag 4 januari om 20.30 uur in café Spoorzicht.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: