Notulen dorpsraadvergadering

Publicatiedatum: Maandag 07 september 2015

Dorpsraadvergadering 7 september 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 6 juli 2015 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
Welkom
De commissie Welkom heeft  een welkomstpakket bezorgd bij Jochem v.d. Groes en Nieky Ruis op de Molenhof.
 
Licht op jong
Saskia Broeder heeft mee gedaan aan het project Licht op Jong en is uitgekozen als dorp om een pilot te gaan doen. Saskia heeft samen met Peter een groep jongeren bij elkaar gekregen die moeten gaan onderzoeken wat jongeren belangrijk vinden voor de leefbaarheid in een dorp. De groep wordt hierbij begeleid door de organisatie ZET.
 
Kermis
De werkgroep Kermis is alweer volop bezig met de organisatie van de kermis. Het programma van de kermis is terug te vinden op de site. Er zal ook nog een flyer worden rondgebracht in Vortum-Mullem.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Op 15 september is er in Boxmeer een bijeenkomst voor het opruimen van zwerfafval. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor melden.
 
De Rabobank  heeft de Clubkas Campagne in het leven geroepen. Voor alle verenigingen/clubs is in totaal           € 135.000,-- beschikbaar dat wordt verdeeld middels een stemming door alle leden. In principe kan elke vereniging/club zich inschrijven
 
Op 16 september is er een bijeenkomst, Living L@B Works in Tilburg over leefbaarheid in de kleine dorpen.
 
Op zaterdag 26 september vindt de 26e burendag plaats. Via het Oranjefonds is het mogelijk om een bedrag te krijgen voor een leuk initiatief in de buurt.
 
Op 23 september wordt er door de gemeente een WMO vervolg bijeenkomst gehouden voor alle wijk- en dorpsraden. Tot nu toe zijn er geen gegadigden vanuit Vortum-Mullem om hier naar toe te gaan. Vanuit de werkgroep gaan er ook al mensen naar een toelichting WMO in Overloon binnenkort.
 
Bij Peter hebben zich enkele kandidaten gemeld voor huurwoningen in Vortum-Mullem. Peter zal hierover contact opnemen met Wonen Vierlingsbeek.
 
LVCNET is bezig met het opricht van een glasvezelnet in het land van Cuijk. Vrijwilligers kunnen zich hiervoor aanmelden.
 
 
Rondvraag
Actie met tekst met toelichting te plaatsen bij het Joelvuur en de Canadese Eik bij ‘Het Kruis’ staat nog open. Henk Broeren (boom) en Jos Tamminga (Joelvuur) zorgen voor de juiste tekst en Maria Ebben maakt de bordjes (herhaling!)
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 7 september om 20.30 uur in café Spoorzicht.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: