Notulen dorpsraadvergadering 6 juli 2015

Publicatiedatum: Maandag 06 juli 2015

Dorpsraadvergadering 6 juli 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 1 juni 2015 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
Zorg en Welzijn
Toon Gerrits en Tiny Lamers zijn aanwezig geweest bij een bijeenkomst van Mijn Buurtje. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe mensen uit de eigen buurt er zelf aan kunnen werken om zaken in de eigen buurt te verbeteren. Mijn Buurtje kan dan hierbij ondersteunen. Informatie hierover is te vinden op de site www.mijnbuurtje.nl. Wilhelmien zal nog navragen bij de gemeente hoe e.e.a. vanuit de gemeente ondersteund kan worden.
 
Licht op jong
Saskia Broeder heeft mee gedaan aan het project Licht op Jong. Vanuit dit project is gekeken wat er nodig is om een dorp aantrekkelijk te maken voor jongeren. Bedoeling is om in 4 dorpen een pilot te houden om de uitkomsten van dit project uit te gaan werken. Een groepje jongeren van tussen de 18 en 35 moet dit dan uit gaan voeren. De informatie hierover zal op de site worden gezet. Saskia gaat samen met Peter proberen een groep jongeren bij elkaar te krijgen om hieraan mee te doen.
 
Website
Geert van Raaij heeft met de beheerder van de site gekeken of het mogelijk is om bepaalde zaken (agenda, advertentie, etc.)  met een repeterend karakter te automatiseren. Daarnaast is gekeken om ook de agenda automatisch te koppelen aan de nieuwsberichten. De kosten hiervoor zijn ingeschat op € 950,--. Geert zal dit verder opnemen met de webbeheerder.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente rondom de WMO vindt plaats op 15 juli om 19.30 uur a.s.  
 
Op 15 juli is er een voorlichtingsavond over het glasvezelnet in het gemeentehuis in Cuijk.
 
Op 16 september is er een bijeenkomst, Living L@B Works in Tilburg over leefbaarheid in de kleine dorpen.
 
Op zaterdag 26 september vindt de 26e burendag plaats. Via het Oranjefonds is het mogelijk om een bedrag te krijgen voor een leuk initiatief in de buurt.
 
De St. Jansbeek en de Oeffeltsche Roam wordt de komende periode omgevormd naar meer natuurlijke vormen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.
 
Het is mogelijk om subsidie aan te vragen voor kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Patrick Peters gaat kijken of er mogelijkheden zijn om dit in Vortum-Mullem te gaan doen.
 
 
Rondvraag
Actie met tekst met toelichting te plaatsen bij het Joelvuur en de Canadese Eik bij ‘Het Kruis’ staat nog open. Henk Broeren (boom) en Jos Tamminga (Joelvuur) zorgen voor de juiste tekst en Maria Ebben maakt de bordjes.
 
Jos Tamminga vraagt of er nog iets is voortgekomen uit het energiebesparingsproject Buurkracht. Jos verkoopt namelijk tegenwoordig ook LED-lampen die hierbij ingezet kunnen worden.
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 7 september om 20.30 uur in café Spoorzicht.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: