Notulen dorpsraadvergadering 1 juni 2015

Publicatiedatum: Maandag 01 juni 2015

Dorpsraadvergadering 1 juni 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
 
Notulen
De notulen van 13 april 2015 worden goedgekeurd.
 
 
Werkgroepen aan het woord
Zorg en Welzijn
De vrijwilligersgroep is uitgebreid. De werkgroep begint te werken als een olievlek. Verschillende mensen in het dorp krijgen inmiddels zorg van de werkgroep.
 
MFA
Een afvaardiging van de DORA is onlangs op bezoek geweest in Horst. Daar wordt een kerk omgebouwd tot school. Een heel ander project en moeilijk te vergelijken met de kerk in Vortum-Mullem. Toch interessant geweest om een keer te zien. Status in Vortum-Mullem is dat de werkgroep intensief in gesprek is met de parochie en de gemeente. Volgende bijeenkomst zal er waarschijnlijk meer duidelijkheid hierover zijn.
 
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente rondom de WMO vindt plaats op  
 
Peter van Bree heeft contact gehad over de stroomkast op het kerkplein. Het is nog niet duidelijk wat het beleid van de gemeente is omtrent het afsluiten van de kast. Als hierover duidelijkheid is komen we hierop terug.
 
ONI en HBSV hebben geklaagd over het (slechte) maaien van het voetbalveld en de staat van de vangnetten achter de goal. De gemeente heeft hierover nog geen standpunt ingenomen. Wordt vervolgd!
 
Op 17 juni is er een bijeenkomst over de nieuwe Woningwet. Geïnteresseerden kunnen hier naar toe.
 
 
Rondvraag
Herman van Bree vraagt of het mogelijk is om bordjes met een tekst met toelichting te plaatsen bij het Joelvuur en de Canadese Eik bij ‘Het Kruis’. Henk Broeren (boom) en Jos Tamminga (Joelvuur) zorgen voor de juiste tekst.
 
De opbrengst van de dag ‘70 jaar Vrijheid’ heeft ruim € 800,-- opgebracht die ten goede komt aan de herbestemming Calvarieberg. Complimenten voor de organisatie van deze mooie dag.
 
Jos Tamminga meldt dat het NL-alert niet is doorgekomen.  Dit is een landelijk probleem dat mogelijk te maken heeft met het 4G netwerk.
 
Toon Gerrits meldt dat de quizvragen binnenkort op de website komen (nog niet gebeurt vanwege het crashen van de computer van Henny de Haas).
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 6 juli om 20.30 uur in het Gemeenschapshuis.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: