Notulen dorpsraadvergadering 13 april 2015

Publicatiedatum: Maandag 13 april 2015

Dorpsraadvergadering 13 april 2015
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 1 maart 2015 worden goedgekeurd.
 
Inleiding Buurkracht door Marlies Ekelmans
Buurkracht brengt inwoners van buurten bij elkaar om samen aan de slag te gaan met energiebesparing door bijvoorbeeld inkoopvoordeel te behalen. Informatie is ook te vinden op www.buurkracht.nl. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via deze site of zich melden bij de dorpsraad.
 
Werkgroepen aan het woord
Goede Doelenweek
Marianne Broeder licht toe dat de Goede Doelenweek een groot succes is geweest. De opbrengst is voor elk doel hoger uitgevallen dan vorig jaar. In totaal is er dit jaar voor 6 goede doelen € 2393,- opgehaald.
 
Zorg en Welzijn
De werkgroep heeft bij de ouderenbond enkele sprekers geregeld over het bewegen voor ouderen. De vrijwilligersgroep is uitgebreid. Voor de Koningsdag kunnen de ouderen zich net als vorig jaar ook weer aanmelden.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
De voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente rondom de WMO is doorgeschoven naar juni. De exacte datum hierover volgt nog.
 
De aanvraag voor de geluidsinstallatie bij het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid is ingediend.
 
Op 20 april is er een bijeenkomst in Panningen met als thema ‘Duurzame dorpen bezig met de toekomst’.
 
Op 22 april is een bijeenkomst van Leefbaar Brabant met diverse workshops in Goirle.
 
Aanstaande zondag 19 april vindt 70 jaar Vrijheid plaats. De organisatie hoopt op een grote opkomst.
 
Rondvraag
Jos Denen meldt dat HBSV tijdens de ‘NL Doet’ dag het sportveld onder handen heeft genomen. Er zijn diverse activiteiten die hiervoor in aanmerking komen. Bij een volgende dag zal dit tijdens de dorpsraadvergadering onder de aandacht worden gebracht.
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering. Volgende vergadering is op maandag 4 mei om 20.30 uur bij Café Spoorzicht.
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: