Notulen dorpsraadvergadering 6 oktober 2014

Publicatiedatum: Maandag 06 oktober 2014

Dorpsraadvergadering 6 oktober 2014
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 1 september 2014 worden goedgekeurd
 
Werkgroepen aan het woord:
Wonen
Week 38 zijn de werkzaamheden weer gestart aan de Luinbeekweg. Deze werkzaamheden moeten begin november zijn afgerond. Op plan de Bosch-Akker zijn de bouwwerkzaamheden reeds voorzichtig gestart. Een historisch moment voor Vortum-Mullem!
 
MFA
Maarten Ebben geeft een korte update. Het rapport is besproken met de gebouwencommissie die zich positief heeft uitgesproken. Daarna is gesproken met wethouder Hendriks van de gemeente Boxmeer. Wethouder Hendriks heeft zich op persoonlijke titel positief uitgesproken. Zij legt het rapport voor een het college van B&W om te kijken hoe het college tegenover het rapport staat.
 
Benefietdag
De benefietdag komt er bijna aan! Deze week zijn de laatste afrondingen en dan kan zondag 12 oktober om 11 uur het festijn beginnen. De dorpsraad heeft toegezegd een bijdrage te doen in de kosten van de organisatie.
 
CPO
Donderdag 9 oktober is er een voorlichtingsbijeenkomst  in Groeningen waar ook het CPO gebeuren op de agenda staat.  Peter van Raaij en Jan v.d. Bosch gaan hier naar toe. Andere geïnteresseerden zijn welkom om mee te gaan
 
Goede doelen week
Marian en Petra Broeder hebben contact gehad met alle instanties die collecteren in Vortum-Mullem. Met behulp van enkele draaiboeken willen ze in 2015 een goede doelen week organiseren.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid
De toneelvereniging heeft van de Rabobank een bedrag van € 1000,-- gekregen vanuit het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid. Alle verenigingen in Vortum-Mullem kunnen hiervoor in aanmerking komen. Er wordt afgesproken dat de coördinatie voor aanmelding bij de dorpsraad ligt.
 
70 jaar bevrijding
Op 19 april 2015 wordt in Vortum-Mullem een dag in het teken van 70 jaar bevrijding georganiseerd door de werkgroep. Het volledige programma van deze dag zal binnenkort volgen.
 
Symposium “het dorp van de toekomst”
Op 12-11-2014 is er een dag met als thema “het dorp van de toekomst”. De dag vindt plaats in Elsendorp. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden.
 
Partneroverleg
Op 15 oktober om 20.00 uur is het volgende partneroverleg. Peter van Bree en Frans Broeder gaan hier naar toe.
 
Rondvraag
Ronny Graat vraagt wanneer de dorpsraad de receptie organiseert voor de toepkoning omdat die lid is van de dorpsraad. Dit punt zal worden meegenomen in de evaluatie van de kermis die nog plaats moet vinden.
 
Patrick Peeters kaart een onveilige situatie aan in de bocht van de St. Cornelisstraat bij het Gemeenschapshuus. Hier is door de gemeente al meerdere malen naar gekeken en er zullen door de gemeente geen aanvullende maatregelen worden genomen.
 
Volgende vergadering is op 3 november om 20.30 uur bij Café Spoorzicht
 
 
Sluiting
Peter bedankt iedereen en sluit de vergadering
 
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: