Dorpsraadvergadering 7 april 2014

Publicatiedatum: Maandag 07 april 2014

Dorpsraadvergadering 7 april 2014
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Notulen
De notulen van 17 maart 2014 worden goedgekeurd
 
Werkgroepen aan het woord
Benefietdag
De benefietdag is gepland op 12 oktober van 11.00 tot 18.00 uur. Er is een afwisselend programma opgesteld waarvan de definitieve agenda nog gaat volgen.
 
MFA
Vanuit de werkgroep is een enquête gehouden in Vortum-Mullem over een Multi Functionele Accommodatie. Er zijn ook al diverse gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente, gebruikers en de gebouwencommissie (parochie). De ideeën worden verder uitgewerkt met als doelstelling om voor de zomervakantie een eerste exploitatievoorstel op te stellen.
 
Welkom
De werkgroep welkom heeft een erg mooi welkomstboekje gemaakt dat samen met een tas met diverse leuke attenties van de verschillende verenigingen wordt aangeboden aan nieuwe inwoners in Vortum-Mullem. Het eerste exemplaar wordt tijdens de vergadering aangeboden aan Peter en Evelien Wijffelaars die zijn komen wonen op Langstraat 18.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Verlichting kerkplein
Laatste stand van zaken is dat de gemeente wil proberen de bestaande spots te vervangen door spots die wel voldoen. Offerte hiervoor is aangevraagd. Hopelijk wordt dit op korte termijn opgelost.
 
Stroomkast
De stroomkast op het kerkplein kan niet worden afgesloten. Dit is te gevaarlijk i.v.m. spelende kinderen. De gemeente is gevraagd dit op korte termijn op te lossen.
 
CPO
Groeningen heeft de dorpsraad benaderd of er interesse is om samen met Groeningen te inventariseren of er mogelijkheden zijn voor CPO bouwen in beide dorpen.
 
AED
Er is een inventarisatie rondgestuurd om in beeld te krijgen wie er in Vortum-Mullem bevoegd is voor het werken met de AED. Mensen die bevoegd zijn wordt gevraagd om zich aan te melden bij het AED-alert. Als er te weinig mensen zijn om te werken met de AED, zal gekeken worden of er een cursus kan worden georganiseerd.
 
Dorpsplan
Wonen Vierlingsbeek wil binnenkort een informatie avond verzorgen (actie vanuit het dorpsplan). Een afvaardiging van de werkgroep Zorg en Welzijn en de dorpsraad zal dit voorbespreken met Wonen Vierlingsbeek.
 
Collegebezoek
Het collegebezoek is voorlopig uitgesteld tot dat er een nieuw college is gevormd. Datum voor bezoek aan Vortum-Mullem wordt t.z.t  gepland.
 
Kermis
De werkgroep Kermis heeft komende week een gesprek met v.d. Salm over de invulling van de kermis in 2014.
Breedband
De gemeente Boxmeer is bezig met de aanleg van breedband in de hele gemeente. Op 22 april is er een informatie avond in het Gemeentehuis waar geïnteresseerden voor zijn uitgenodigd.
 
Rondvraag
Linda meldt dat er nog gekeken moet worden hoe het Oranje comité gelinkt kan worden aan de dorpsraad.
 
Volgende vergadering is op 5 mei 0m 20.30 uur bij Café Spoorzicht
 
Sluiting
 
 
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: