Notulen dorpsraadvergadering 17 maart

Publicatiedatum: Dinsdag 18 maart 2014

Dorpsraadvergadering 17 maart 2014
 
 
Opening
Peter van Bree opent de vergadering en heet iedereen welkom.
 
Werkgroepen aan het woord
Benefietdag
De werkgroep is bezig met de planning van de benefietdag ergens in oktober. Er zijn al verschillende ideeën die verder worden uitgewerkt. Bedoeling is om tijdens een gezellige dag met zo min mogelijk kosten zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor het project in Kenia.
 
Vanuit de andere werkgroepen zijn er geen mededelingen.
 
Mededelingen en ingekomen stukken
Goede doelen week
De dorpsraad heeft een schrijven gekregen of er in Vortum-Mullem mee wordt gedaan aan de Goede Doelen week. De dorpsraad zal deze oproep op de site en in het dorpsblad zetten.
 
Bouwen
Plan van den Bosch is vastgesteld en zal nog ca. een jaar gaan duren voordat het bouwrijp gemaakt kan worden. Plan Luinbeek is aanbesteed voor het bouwrijp maken. Dit moet voor de bouwvak gereed zijn.
Vanuit Groeningen is er gevraagd of er in Vortum-Mullem interesse is voor CPO bouwen en zo ja, om dit samen  te doen met Groeningen. Ook deze oproep zal op de site en in het dorpsblad worden gezet.
 
Bocht St. Cornelisstraat
Gemeente heeft aangegeven dat er geen extra voorzieningen zullen worden getroffen in de bocht bij het Gemeenschapshuus.
 
AED
Er is een inventarisatie rondgestuurd om in beeld te krijgen wie er in Vortum-Mullem bevoegd is voor het werken met de AED. Mensen die bevoegd zijn wordt gevraagd om zich aan te melden bij het AED-alert. Als er te weinig mensen zijn om te werken met de AED, zal gekeken worden of er een cursus kan worden georganiseerd.
 
Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid
De toneelvereniging neemt dit jaar deel aan het FMB.
 
Verlichting kerkplein
We wachten nog op antwoord van de gemeente.
 
Breedband
De gemeente Boxmeer is bezig met de aanleg van breedband in de hele gemeente.
 
Rondvraag
Maarten geeft aan dat ook de notulen aan de orde kunnen worden gezet.
 
Roel vraagt of het speelveldje bij van den Bosch nog wordt afgewerkt. We zullen vanuit de dorpsraad hierover contact opnemen met de gemeente.
 
Ernst vraag of de dorpsraad contact wil opnemen met de gemeente om de verlichting buiten de bebouwde kom ’s nachts te laten branden.
 
Wilhelmien deelt mede dat op Koningsdag naast het fietsen een wandelroute wordt georganiseerd voor de mensen die niet met de fiets mee kunnen.
 
Herman vraagt wat het beleid is voor het plaatsen van promotieborden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Naast het bord dat de gemeente plaatst vind er forse wildgroei plaats. De dorpsraad zal dit melden bij Willem van de Rijdt.
 
Herman meldt dat de Calvarieberg opnieuw zal worden gebouwd door het ROC Cuijk. Nico van Santen zal het ROC hierbij begeleiden. De financiering ervan moet nog gedeeltelijk worden ingevuld.
 
Volgende vergadering is weer gewoon op de 1e maandag van de maand op 7 april
 
Sluiting
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: