Burgerparticipatieraad

Publicatiedatum: Woensdag 19 februari 2014

Burgerparticipatieraad zoekt versterking.
 
Als gevolg van het regulier aftreden van enkele leden, zijn er enige vacatures ontstaan.
 
Wie of wat is de Burger Participatie Raad (BPR)?
 
De BPR is een groep inwoners die signalen m.b.t. sociale- welzijnspunten uit de samenleving met de gemeente bespreekt in een ambtelijk overleg. Verder geven wij gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgermeester en wethouders over het sociale- en welzijnsbeleid.
 
Wij zoeken wie?
 
Wij zoeken geïnteresseerden met belangstelling om mee te praten over de sociale/welzijnsaspecten in onze samenleving. Daarnaast zijn wij op zoek naar enkele personen die belangstelling hebben voor communicatie/PR namens de BPR.
 
Spreekt het bovenstaande u aan, aarzel niet meldt u aan of vraag om informatie bij de secretaris van de BPR, dhr. F. Fleuren, tel 0485-362300 of e-mail: bprboxmeer@gmail.com.  Ook is er info op www.bprboxmeer.nl
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: