Dorpsraadvergadering 3 februari 2014

Publicatiedatum: Maandag 03 februari 2014

Opening
Peter van Bree opent de vergadering. De nieuwjaarsborrel aangeboden door de dorpsraad is goed bevallen en zal volgend jaar weer herhaald worden.
 
Werkgroepen aan het woord
Zorg en welzijn
De werkgroep heeft een oproep rondgestuurd in Vortum-Mullem waarin vrijwillgers worden gevraagd voor bepaalde hulp aan ouderen. Dit kan zijn het zorgen voor vervoer, een wandelingetje maken, het helpen met invullen van papieren etc. 

70 jaar vrijheid
Hennie de Haas en Toon Gerrits gaan samen met de zus van Hennie Vortum-Mullem in deze werkgroep vertegenwoordigen 

Multifunctionele accommodatie
De dorpsraad en werkgroep multifunctionele accommodatie hebben een gesprek gehad met Willy Hendriks. De gemeente is bereid hieraan mee te werken, maar het initiatief ligt in eerste instantie bij de dorpsraad/werkgroep om met een concreet plan te komen. Streven is om dit omstreeks april gereed te hebben. 

Mededelingen
Dorpenderby
Wilhelmien en Maarten vragen of de verenigingen in het dorp bereid zijn om medewerking te verlenen om volgend jaar weer aan te melden voor de dorpenderby. Eerste conclusie is dat dit in Vortum-Mullem (te klein) niet mee zal vallen omdat het organiseren vaak op dezelfde mensen neer komt. Een idee is wel om bijvoorbeeld rondom Koning(inne)dag enkele activiteiten voor ouderen erbij te organiseren.
Partneroverleg
Tijdens het partneroverleg is gesproken over de organisatie van de kermis in de kleine dorpen. In 2014 zal van de Salm nog in Vortum-Mullem staan met zijn attracties.Het aankondigingsbeleid van de gemeente Boxmeer is toegelicht. Bedoeling is om op enkele vaste plaatsen in de gemeente borden te plaatsen en wildgroei van dit soorten borden te voorkomen.
De gemeente heeft een App aangemaakt. Via deze App kunnen meldingen worden gemaakt over bijvoorbeeld zwerfvuil, kapotte verlichting etc.
De gemeente heeft de regels toegelicht rondom het leefbaarheidbudget. Dit is geld dat de dorpsraad jaarlijks krijgt om de leefbaarheid in het dorp te bevorderen.
Op 19 februari is er om 13.30 uur een bijeenkomst ‘Maak werk van een lege kerk’. Tijdens de bijeenkomst wordt gekeken naar mogelijkheden van herbestemming van kerken.
De basketbalpaal is inmiddels geplaatst op het sportveld. De verharding moet nog komen.
Als er een evenement wordt georganiseerd in of bij het gemeenschapshuus waarbij veel stroom nodig is, dan moet er een formulier worden ingevuld voor gebruik worden van de stroomkast.
De dorpsraad is op dit moment in gesprek met de gemeente over de verlichting op het kerkplein. 

Rondvraag
De dorpsraad zal de verenigingen benaderen voor deelname aan het fonds Maatschappelijke Betrokkenheid.
Wilhelmien vraagt of er mensen mee willen denken over de organisatie van een benefietconcert. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Wilhelmien.
Maarten geeft aan dat de bocht bij het Gemeenschapshuus erg gevaarlijk is. De dorpsraad zal contact opnemen met de gemeente of hier mogelijkheden zijn. 

Sluiting
 

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: