Update bouwen

Publicatiedatum: Donderdag 19 december 2013

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan St. Cornelisstraat. Alleen de provincie geeft aan dat de gemeente een aanvraag moet indienen voor uitbreiding van de begrenzing stedelijk gebied. Dat verzoek heeft tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter visie gelegen. Ook daar zijn geen bezwaren op binnengekomen. Aanvraag voor uitbreiding stedelijk gebied is inmiddels bij de provincie ingediend en deze zal half januari 2014 worden verleend. Het bestemmingsplan is nu door naar het College van Burgemeester en Wethouders en wordt 20 februari 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna begint het proces van bouwrijpmaken van het gebied. Dat zal 7-8 maanden in beslag nemen.
 
Procedure voor het bouwrijpmaken van de Luinbeekweg is opgestart. Bestek is gereed. Uitnodigingen zullen 7 januari 2014 worden verzonden. Planning is rond 21 maart 2014 te gunnen en de werkzamheden uiterlijk 14 juni 2014 afgerond te hebben.

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: