Dorpsraadvergadering 2 december 2013

Publicatiedatum: Maandag 02 december 2013

DORPSRAADVERGADERING 2 DECEMBER 2013

Opening
Peter van Bree opent de vergadering.
 

Mededelingen:
Henk Broeren ligt toe dat er vanuit de werkgroep ‘Zorg en Welzijn’ een vragenlijst is gestuurd naar de ouderen in het dorp. De werkgroep gaat de formulieren de komende weken verwerken en komt begin volgend jaar met de resultaten en mogelijke actiepunten

Wilhelmien Roelofs vertelt over de stand van zaken rond de dorpenderby. Vanuit Vortum-Mullem is er een idee ingediend om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. Dit jaar is het  thema ‘sport en beweging’. Volgende week wordt bekend of we bij de genomineerden horen. De eerste presentatie van de 9 genomineerden vindt plaats op 14 december a.s.

De kermiscommissie heeft samen met enkele andere dorpsraden een gesprek gevoerd met de gemeente Boxmeer over het organiseren van de kermis in de kleine dorpen. Voorstel van de dorpsraden is voorlopig dat de gemeente de kermis blijft organiseren. Gemeente zoekt contact met enkele potentiële exploitanten. De gemeente komt voor 6 december met een reactie

Angelique Weijers bedankt de dorpsraad voor het sponsoren van 2 bankjes op het schoolplein

De dorpsraad is benaderd door ‘SamenBouwen’ voor het bouwen onder CPO. Er is op dit moment geen animo vanuit het dorp om dit project op te pakken

In oktober zijn de verschillende bouwprojecten binnen de gemeente gepresenteerd in het gemeentehuis in Boxmeer. Voor de projecten in Vortum-Mullem hebben zich tijdens deze bijeenkomsten 15 geïnteresseerden gemeld

Voor het project ’70 jaar in vrijheid’ heeft zich geen vrijwilliger gemeld vanuit Vortum-Mullem. Peter van Bree zal Jan van Uden hiervoor nog benaderen 


Rondvraag
Wilhelmien vraagt hoe het nu zit met het organiseren van een herhalingscursus voor de AED. Peter van Bree neemt hierover nog contact op met Jos Tamminga

Angelique Weijers nodigt iedereen uit voor de kerstmarkt die de school op 18 december organiseert. Verder is er in maart een landelijk initiatief waar projecten met vrijwilliger kunnen worden aangemeld. De school wil een project aanmelden voor het onderhoud van de lokalen. Andere verenigingen kunnen hier ook projecten indienen.

Geplaatst door: John Ebben

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: