Dorpsraadvergadering 06 mei

Publicatiedatum: Maandag 29 april 2013
Hallo, inwoners van Vortum-Mullem

Hierbij de uitnodiging en agenda voor de dorpsraadvergadering van 6 mei om 19.30 in Café Spoorzicht

Wonen Vierlingsbeek zal deze avond centraal staan. Wonen Vierlingsbeek zal samen met ons, proberen een dorps- en actie plan op te stellen.
Meer hierover kunt  u vinden in de bijlage.

Wij verwachten dat dit een  hele interessante avond wordt, waarin u kunt meedenken over hoe uw dorp er in de toekomst uit moet komen te zien. Belangrijk is natuurlijk, dat we deze avond met zoveel mogelijk mensen uit ons dorp aanwezig zijn, zodat we een zo breed mogelijk gedragen visie krijgen op ons eigen dorp.

Wij hopen u dan ook allemaal te mogen begroeten op 6 mei in Café Spoorzicht.

                 DENK ERAAN: DE VERGADERING BEGINT OM 19.30 UUR

                                  Agenda

    1) Opening                                                                                         19.30

    2) Notulen vorige vergadering dd. 04 april 2013                                    19.35

    3)  Inleiding Wonen Vierlingsbeek                                                        19.40

              Woningcorporatie ‘Wonen Vierlingsbeek’ heeft samen met de
              gemeente Boxmeer en Pantein het initiatief genomen om met bewoners
              en professionals dorps- en actieplannen op te stellen voor de kernen
              in hun werkgebied.
              In deze bijeenkomst willen zij een eerste profiel voor ons dorp opstellen,
              waarin ze specifiek voor ons dorp stilstaan bij de huidige en gewenste
              situatie over 4 jaar. Dit profiel vormt de basis voor de dorpsvisie en het
              actieplan.


    4) Mededelingen en ingekomen stukken                                                 21.35
 
    5) Rondvraag
              De bewoners aan het woord                                                        21.55

    6) Sluiting                                                                                           22.00

Geplaatst door: Frans Broeder

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: