Notulen Dorpsraadsvergadering 4 februari

Publicatiedatum: Woensdag 20 februari 2013
Dorpsraadvergadering 4 februari 2013


Aanwezig: Jos Tamminga, Pius v.d. Groes, John Ebben,  Jacob Fleuren, Frans Broeder, Theo Jacobs, Peter van Bree, Henk Broeren, Herman van Bree
Afwezig:Peter van Raaij


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 7 januari 2013
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3. Dorpsbewoners aan het woord
Henk Broeren heeft contact gehad met de firma Laarakkers m.b.t. de aanleg van een jeu de boules baan.

4. Ingekomen post en mededelingen
" Er is een brief binnengekomen van Wonen Vierlingsbeek met een uitnodiging voor een bijeenkomst omtrent het opstellen van een actieplan voor de kernen in hun werkgebied

5. Project Calvarieberg
Herman van Bree geeft aan dat het opknappen van de Calvarieberg erg duur gaat worden. De staat van de Calvarieberg is echter zo slecht dat er iets aan moet gebeuren. In overleg met het kerkbestuur is er een schets gemaakt waarbij de oude Calvarieberg wordt gesloopt en er een nieuw project wordt gebouwd met daarin ook de mogelijkheid voor het plaatsen van urnen. De bouw zal worden uitgevoerd door leerlingen van het Gilde Opleidingscentrum in Venlo. Herman zal een begroting laten maken. Het project wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de dorpsraad.

6. Hoe gaan we verder in april?
Vanaf 1 april zijn Jos en Jacob geen actief lid meer van de dorpsraad. Er is nog geen nieuwe voorzitter (en nog geen nieuwe secretaris!). Peter van Bree en Theo Jacobs willen enkele bijeenkomsten van de dorpsraad bijwonen en daarna beslissen of ze zich aansluiten bij de dorpsraad. Als er verder geen nieuwe leden bijkomen is de kans groot dat de dorpsraad wordt opgeheven. Op de eerste maandag van maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd met als doel mensen bij de dorpsraad te krijgen.

7. Aankondigingsbeleid
Er is een bijeenkomst geweest over het aankondigingsbeleid. De gemeente wil hieraan eisen verbinden. De dorpsraad heeft hierover een vragenlijst ontvangen. Jos zal deze invullen.

8. Er is een bijeenkomst geweest 'Boxmeer 70 jaar bevrijd'. Avond was er om te brainstormen over de aanstaande '70 jaar bevrijding van Boxmeer'. Er is gevraagd om met het plannen van activiteiten hiermee rekening te houden.

9. Jeu de boules baan
Er gaat een verzoek voor aanleg van de baan richting het kerkbestuur en de gemeente

10. Rondvraag
" Herman van Bree geeft aan dat Fien met het idee is gekomen om volgend jaar de bakken met perenbomen op te stellen midden op het kerkplein en te gebruiken voor de kerstverlichting.
" Herman vraagt hoe het zit met het collectief collecteren. Dit is vorige vergadering aan de orde geweest. De 2 dames uit Overloon hebben toen aangegeven dat zij contact op zouden nemen met enkele collectanten uit Vortum-Mullem
" Er wordt opgemerkt dat de wegen inVortum-Mullem in slechte staat zijn. Jos zal dit naast persoonlijke meldingen onderbouwen middels een mail aan de gemeente

11. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: