Beste inwoners van Vortum-Mullem.

Publicatiedatum: Vrijdag 11 januari 2013
Beste inwoners van Vortum-Mullem.

   Fijn wonen, groot verenigingsleven, mooie omgeving, fijne mensen.


Maar wat hebben we er voor over? Jeugd moet noodgedwongen vertrekken, bouwen is noodzakelijk, maar niemand wil er z’n nek voor uitsteken.

   Waarom niet??

Waarom wachten op de gemeente als je al zoveel vooraf kunt doen?

   DORA is hierin een helpende hand.

Een dorpsraad is een schakel tussen de bewoners van ons dorp en de gemeente. Een aanspreekpunt voor zowel de burger als de gemeente. Het is een van de manieren om de bewoners te betrekken bij de voorbereiding en het uitvoeren van beleid. De Gemeente gaat uit van behoorlijk bestuur en vanuit de DORA beoogt men meerwaarde te bereiken voor verbetering van de leefbaarheid.

Een dorpsraad heeft geen beslissende rol, maar wel een adviserende en we kunnen kritisch advies geven. En met zelfwerkzaamheid kunnen we meer druk uitoefenen, om de plannen te realiseren.

Als DORA nodigen we de bewoners uit om mee te denken. We hebben de inbreng hard nodig.

   Waar gaat het allemaal over?

In principe kunnen alle onderwerpen, die te maken hebben met het feit “inwoner van Vortum-Mullem te zijn” aan bod komen. In de praktijk komt het er op neer dat er zowel brede algemene onderwerpen aan de orde komen. Zoals b.v. de vergrijzing en de krimp v.d. bevolking, maar ook onderwerpen als verkeersveiligheid, openbaar groen, dorps ontwikkeling, welzijn en zorg voor ouderen, kerk en school, faciliteiten voor jeugd en verenigingen. Als U wilt weten welke onderwerpen specifiek aan de orde zijn geweest, kunt U de notulen lezen op www.Vortum-Mullem.info.

We mogen ook trots zijn op wat er gerealiseerd is, met of zonder inzet van zelfwerkzaamheid. Zoals: Laarzenpad, opfleuren en optimaliseren van activiteiten op het sportveld, “t Benkske, dorpsplein, speeltoestellen, AED, verharding onder “de tent” en niet te vergeten Vortum-Mullem.info.

   Wie zitten er in de DORA?

De leden van de dorpsraad zou een afspiegeling moeten zijn v.d. bewoners van ons dorp. Het is geen politieke partij, wat niet betekend dat een lid geen politiek mag bedrijven. Het is geen vereniging zoals b.v. Oni, maar een belangen organisatie, die voor iedere inwoner probeert klaar te staan met hulp en advies. Samen met de 10 dorpsraden en 5 wijkraden in onze Boxmeerse Gemeente, kunnen we bepaalde plannen bijschaven alvorens ze in de uitwerkingsfase zitten.

Graag zien we meer belangstellenden bij de dorpsraad. Het liefst vanuit elke vereniging of stichting twee personen om zo breed mogelijk input te krijgen voor ons dorp. Maar ook kunnen we dan samen verenigingen die vragen hebben of problemen, met kennis en kunde van andere verenigingen vroegtijdig oplossend bezig zijn. Bedenk, met 7 mensen kunnen we lang niet alles behappen wat er aan de orde is en wat mogelijk zou kunnen.

We zijn een klein dorp, mooi gelegen, met fijne mensen, we zullen er samen wat van moeten maken voor de toekomst, een ander doet het niet voor ons.

   “Een dorp bestaat uit dorpsbewoners, zij maken het dorp”.

   Groetjes de DORA.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: