Dorpsraadsvergadering 7 januari 2013

Publicatiedatum: Maandag 07 januari 2013
Tijdstip: 20.30 uur
Plaats: Café Spoorzicht

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5. Nieuwe leden dorpsraad.Invulling vacatures m.i.v. april
6. De website
7. Jeu de boules baan
8. Lopende Actuele zaken
9 Rondvraag
10 Sluiting

U bent allen van harte welkom.

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: