Dorpsraadsvergadering 3 december bij spoorzicht

Publicatiedatum: Zaterdag 01 december 2012
Tijdstip: 20.30 uur
Plaats: Café Spoorzicht

Agenda:

1. Opening door de voorzitter en vaststelling agenda
2. Notulen van de vorige vergadering ter vaststelling
3. Dorpsbewoners/gasten aan het woord (indien aanwezig)
4. Ingekomen Post
5. Bouwen in Vortum-Mullem
6. De website
7. Samenstelling dorpsraad
8. Lopende Actuele zaken
9 Rondvraag
10 Sluiting

U bent allen van harte welkom. 

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: