Notulen Dorpsraadsvergadering 1 oktober.

Publicatiedatum: Dinsdag 09 oktober 2012
Dorpsraadvergadering 1 oktober 2012


Locatie: Steenklef 4 i.v.m. de kermis.
Aanwezig:, Jos Tamminga, Jacob Fleuren, Frans Broeder, Pius v.d. Groes, Tjeu Timmermans. Emilie vd Heijden
Afwezig: John Ebben, .Jan Hendriks, Peter van Raaij, allen met bericht.


1. Opening
Jos opent de vergadering

2. Notulen van de vorige vergadering 3 sept 2012
Geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

3. Niet-leden aan het woord
Parochiebestuur komt voor vooroverleg over het gebruik van het kerkgebouw in kleine kernen
Tjeu: Brainstorm met de inwoners over geplande bijeenkomst met de kleine kernen
Rondom ons gebeurt er veel met de kerken. We willen niet wachten tot het ons overkomt.
Hoe kunnen we voorkomen dat de kerk moet sluiten, samen met de gemeenschap.
De kerk moet gebedsbestemming houden.
Willen avond organiseren om ideeën op te doen. Aftasten om het meest optimale er uit te halen.
Voornemens 22 okt. Avond voor optimalisering van het gebruik van het kerkgebouw in de toekomst
Jacob informeert bij spoorzicht.
Parochiebestuur formuleert flyer. Jos maakt ze
Per mail wordt e.e.a. gecommuniceerd.

4. Ingekomen post en mededelingen
Ver. Kleine Kernen krant

5. Sluiting peuterspeelzaal Vortum-Mullem
Deze morgen stond in de krant: sluiting peuterspeelzaal Vortum-Mullem, Sambeek en Boxmeer. De Dorpsraad is niet eerder geïnformeerd. Jos is wel op de hoogte van het spreekrecht van kokoplus, vorig jaar, waarbij de gemeente voor deze gevolgen is gewaarschuwd. Voor Sambeek en Boxmeer is een oplossing, voor Vortum-Mullem niet.
Jos heeft een email ontvangen van het hoofd van de basisschool, en een gesprek gehad met Kokoplus Ook is de mededeling, punt 7, van de commissie wonen van 27 sept. beluisterd.
Komt (mogelijk) in de raadsvergadering 11 okt. Jos bereid inspreken voor.

6. Lopende zaken

Speelruimtebeleid/Jeu de Boules baan
Filmpje voor 3 oktober RaBo ledenvergadering – is ingestuurd Jan Broeder praat tijd vol als Renee. Na gesprek met gemeente besloten om te gaan voor JdB baan op kerkplein.

AED: pads zijn vervangen, cursus is gegeven.

7. Rondvraag
Jochem hoorde van Paul d Hoek dat er uitstel is v.w.b. bestemmingsplan van nov tot febr.
Twee van de vier aspirant bouwers haken hierdoor af.
Jos belt Willem, Jacob belt Paul v.d. Hoek.

8. Sluiting

Geplaatst door: Jos Tamminga

Terug naar nieuwsoverzicht

De Dorpsraad Vortum-Mullem dankt onderstaande sponsoren: